New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add tests to cover every function with at least one test #104

Merged
merged 14 commits into from Dec 6, 2018

Conversation

Projects
None yet
4 participants
@befeleme
Contributor

befeleme commented Nov 27, 2018

All functions have at least a smoke test now.

@befeleme befeleme referenced this pull request Nov 27, 2018

Closed

Napsat testy #20

@befeleme

This comment has been minimized.

Contributor

befeleme commented Nov 27, 2018

Resi #20

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 27, 2018

Nestudoval jsem to detailně (to je na vás), ale všiml jsem si, že se tu přidává spousta cybějících testů, ale nemění se kód. To mi přijde trošku podezřelé.
Mám otázku pro reviewera (na kterou teď neznám odpověď, a na kterou ani není jedna správná odpověď):
Testuje tohle PR co ty by funkce měly dělat, nebo spíš to co aktuálně dělají? Dává to aktuální chování smysl? Nebo bude lepší ho nějak změnit?

@befeleme

This comment has been minimized.

Contributor

befeleme commented Nov 29, 2018

Testuje tohle PR co ty by funkce měly dělat, nebo spíš to co aktuálně dělají? Dává to aktuální chování smysl? Nebo bude lepší ho nějak změnit?

@encukou Bavili jste se o tom na srazu? Pokud ne, pridam do agendy na dalsi. Je to zajimava myslenka, tohle uvazovani o sw me nejen nenapadlo, ale ani by nenapadlo.

befeleme and others added some commits Dec 4, 2018

@befeleme befeleme requested a review from PyLadiesCZ/roboprojekt Dec 6, 2018

@JureckovaK JureckovaK merged commit 3bfa93c into PyLadiesCZ:master Dec 6, 2018

1 check passed

continuous-integration/travis-ci/pr The Travis CI build passed
Details
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment