Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Remove Tile.path and separate loading of images in frontend #239

Merged
merged 4 commits into from May 21, 2019

Conversation

Projects
None yet
4 participants
@JureckovaK
Copy link
Contributor

commented May 13, 2019

#172
Fixes #144

Pro dokončení tohoto PR potřebuju poradit s názvy obrázků. Už teď vím, že budu muset všechny obrázky ručně přejmenovat, tak bych to ráda dělala jen jednou.

Potřebuju vytvořit unikátní názvy pro každé políčko a to tak, aby je kód byl schopný sám z vlastností políček vygenerovat. V prozatímním návrhu se názvy obrázků v kódu generují následovně: (typ_políčka)_(vlastnost_políčka_1)_(hodnota_vlastnosti_1)_..._(vlastnost_políčka_x)_(hodnota_vlastnosti_x)
Jak je uvedené i na obrázku:
obrazek

Je to nejjednodušší řešení, které mě napadlo, ale nevypadá to moc hezky. U jedné vlastnosti to je ještě ok, ale u třech vlastností už to je horší.

Jak by tedy názvy políček mohly vypadat? Bude tam typ políčka a:

  1. názvy všech vlastností a jejich hodnoty (současná varianta)
  2. hodnoty vlastností
  3. hodnoty vlastností a u vlastností jejichž hodnota je typu boolean a současně je True se namísto hodnoty doplní její název (např. laser o síle jedna se začátkem laseru bude mít název laser_1_laser_start, laser o síle jedna bez začátku laseru se bude jmenovat laser_1)

Názory a nápady vítány.

@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented May 14, 2019

Z výše uvedených hlasuju pro bod č. 3 - dosáhneme unikátnosti a zároveň názvy políček nám nevlezou na hlavy. Ale třeba nás na srazu napadne něco lepšího :)

@JureckovaK JureckovaK marked this pull request as ready for review May 20, 2019

@JureckovaK JureckovaK force-pushed the JureckovaK:img_paths branch from ea160c2 to 5bbdcb5 May 20, 2019

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented May 21, 2019

dělám něco blbě? stáhla jsem si to k sobě a když jen pustím v příkazové řádce python game.py hodí mi to chybu
File "C:\pyladies\roboprojekt\backend.py", line 611, in apply_all_effects
current_card = robot.program[register]
IndexError: list index out of range

@JureckovaK

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented May 21, 2019

A máš stažený i aktuální master?

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented May 21, 2019

A máš stažený i aktuální master?

Jo mám, nevím kde dělám co blbě :(

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented May 21, 2019

A máš stažený i aktuální master?

Jo mám, nevím kde dělám co blbě :(

tak jsem si smazala celý roboprojekt a znovu naklonovala a už to frčí :-D

@ivet1987 ivet1987 merged commit 0bfe9a7 into PyLadiesCZ:master May 21, 2019

1 check passed

continuous-integration/travis-ci/pr The Travis CI build passed
Details
@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented May 21, 2019

tak jsem si smazala celý roboprojekt a znovu naklonovala a už to frčí :-D

Takže nikdy nezjistíme, co bylo špatně a jak to příště spravit? :(

@@ -11,6 +11,15 @@
TILE_WIDTH = 64
TILE_HEIGHT = 64

# Loading of tiles and robots images
loaded_tiles_images = {}

This comment has been minimized.

Copy link
@befeleme

befeleme May 21, 2019

Contributor

Nebudou to taky nahodou konstanty, ergo velkymi pismeny?

This comment has been minimized.

Copy link
@JureckovaK

JureckovaK May 21, 2019

Author Contributor

Nad tím jsem taky přemýšlela a nevím...

@JureckovaK JureckovaK deleted the JureckovaK:img_paths branch May 21, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.