Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.

Manipulace s elementy v DOMu #16

Open
honzajavorek opened this issue Feb 23, 2017 · 3 comments
Open

Manipulace s elementy v DOMu #16

honzajavorek opened this issue Feb 23, 2017 · 3 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

@honzajavorek honzajavorek commented Feb 23, 2017

Do #13 se to nestihlo dát.

@benabraham
Copy link
Member

@benabraham benabraham commented Feb 23, 2017

Tak trochu se manipuluje, ale asi nemáme vytváření nových prvků třeba?

@michalholasek
Copy link

@michalholasek michalholasek commented Feb 24, 2017

Vytváření, mazání, procházení (traverzování), properties / attributes...

@benabraham
Copy link
Member

@benabraham benabraham commented Feb 24, 2017

Jsem pro, ale je jasný, že to co tam v úterý bylo vypadalo jako už dost materiálu na 2 hodiny.

Podle mě ale není marnej koncept mít tam extra věci, který se zmíní, ale prostudování je už individuální doma.

Sign up for free to subscribe to this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in.
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants