Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jul 3, 2019. It is now read-only.

Manipulace s elementy v DOMu #16

Open
honzajavorek opened this issue Feb 23, 2017 · 3 comments
Open

Manipulace s elementy v DOMu #16

honzajavorek opened this issue Feb 23, 2017 · 3 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Do #13 se to nestihlo dát.

@benabraham
Copy link
Member

Tak trochu se manipuluje, ale asi nemáme vytváření nových prvků třeba?

@michalholasek
Copy link

Vytváření, mazání, procházení (traverzování), properties / attributes...

@benabraham
Copy link
Member

Jsem pro, ale je jasný, že to co tam v úterý bylo vypadalo jako už dost materiálu na 2 hodiny.

Podle mě ale není marnej koncept mít tam extra věci, který se zmíní, ale prostudování je už individuální doma.

Sign up for free to subscribe to this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in.
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants