Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (105 sloc) 4.69 KB
//
// AEdit String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_APPWND_TITLE=0 AEdit
MSG_APPWND_TITLE_NEW_FILE Új dokumentum
MSG_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MENU_APPLICATION_QUIT Kilépés
MSG_MENU_APPLICATION_ABOUT Névjegy
MSG_MENU_FILE=200 Fájl
MSG_MENU_FILE_NEW Új
MSG_MENU_FILE_OPEN Megnyitás
MSG_MENU_FILE_CLOSE Bezárás
MSG_MENU_FILE_SAVE Mentés
MSG_MENU_FILE_SAVE_AS Mentés másként...
MSG_MENU_FILE_SAVE_ALL Összes mentése
MSG_MENU_FILE_NEXT_FILE Következö fájl
MSG_MENU_FILE_PREVIOUS_FILE Elözö fájl
MSG_MENU_EDIT=300 Szerkesztés
MSG_MENU_EDIT_CUT Kivágás
MSG_MENU_EDIT_COPY Másolás
MSG_MENU_EDIT_PASTE Beillesztés
MSG_MENU_EDIT_SELECT_ALL Összes kijelölése
MSG_MENU_EDIT_UNDO Visszavonás
MSG_MENU_EDIT_REDO Újra
MSG_MENU_VIEW_VIEW=350 Nézet
MSG_MENU_VIEW_TOOLBAR Eszköztár
MSG_MENU_VIEW_STATUSBAR Állapotpanel
MSG_MENU_VIEW_SETFONT Betűkészletek
MSG_MENU_VIEW_TABS Tabulátorok
MSG_MENU_VIEW_SHOW Mutat
MSG_MENU_VIEW_HIDE Rejt
MSG_MENU_VIEW_AUTO Automatikus
MSG_MENU_FIND=400 Keresés
MSG_MENU_FIND_FIND Keres...
MSG_MENU_FIND_REPLACE Cserél...
MSG_MENU_FIND_GOTO_LINE Sorra ugrás
MSG_MENU_FONT=500 Betükészlet
MSG_MENU_FONT_SIZE Méret
MSG_MENU_SETTINGS=600 Beállítások
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_ON_CLOSE Beállítások mentése bezáráskor
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_NOW Beállítások mentése most
MSG_MENU_SETTINGS_RESET Beállítások alaphelyzetbe állítása
MSG_MENU_HELP=700 Súgó
MSG_MENU_HELP_TABLE_OF_CONTENTS Kézikönyv
MSG_MENU_HELP_HOMEPAGE Az AEdit honlapja
MSG_ABOUT_TITLE=800 Az AEdit névjegye
MSG_ABOUT_TEXT \n\nSzövegszerkesztö Pyro operációs rendszerre.\nCopyright 2000-2003 Kristian Van Der Vliet\n\nAz AEdit-et a GNU General\nPublic License védi. További információ a COPYING fájlban,\nvagy a http://www.gnu.org\n honlapon.
MSG_ABOUT_CLOSE Bezárás
MSG_ABOUT_VERSION Verzió:
MSG_ABOUT_LINE_1 Szövegszerkesztö Pyro rendszerre.
MSG_ABOUT_LINE_2 (c) 2005 The Syllable Team
MSG_ABOUT_LINE_3 w w w . p y r o - o s . o r g
MSG_ERROR_TITLE=900 Mentés
MSG_ERROR_CANT_SAVE A fájlt nem lehet elmenteni.
MSG_ERROR_CLOSE OK
MSG_FIND_TITLE=1000 Keresés
MSG_FIND_FIND_LABEL Keresendö kifejezés
MSG_FIND_CASE_SENSITIVE Betüméret figyelése
MSG_FIND_FIND Elsö keresése
MSG_FIND_FIND_NEXT Következö
MSG_FIND_CLOSE Bezárás
MSG_GOTO_TITLE=1100 Sorra ugrás
MSG_GOTO_GOTO Ugorj!
MSG_GOTO_CLOSE Mégsem
MSG_GOTO_LINE Sor:
MSG_REPLACE_TITLE=1200 Csere
MSG_REPLACE_LBLFIND Cserélendö
MSG_REPLACE_WITH Csere erre
MSG_REPLACE_CASE_SENSITIVE Betüméret figyelése
MSG_REPLACE_FIND Elsö keresése
MSG_REPLACE_FIND_NEXT Következö
MSG_REPLACE_REPLACE Kicserél
MSG_REPLACE_CLOSE Bezárás
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_TITLE=1500 Fájl nincs mentve!
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_BODY Elmented mielött bezárod?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_YES Mentés
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_NO Eldobás
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_CANCEL Mégsem
MSG_ALERT_SAVE_FILE_TITLE Hiba
MSG_ALERT_SAVE_FILE_BODY Nem lehet menteni a következöt: "%s"
MSG_ALERT_SAVE_FILE_OK OK
MSG_ALERT_QUIT_TITLE Figyelem!
MSG_ALERT_QUIT_BODY Vannak nem mentett fájlok. Ha kilépsz, a nem mentett információk elvesznek.\nBiztos ki akarsz lépni?
MSG_ALERT_QUIT_YES Kilépés
MSG_ALERT_QUIT_NO Mégsem
MSG_ALERT_FILE_OPEN_TITLE Hiba
MSG_ALERT_FILE_OPEN_OK OK
MSG_STATUSBAR_WELCOME=2000 Üdvözöl az AEdit!
MSG_STATUSBAR_CLOSED_FILE A(z) "%s" fájl sikeresen bezárva.
MSG_STATUSBAR_SAVED_FILE A(z) "%s" fájl sikeresen mentve.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_SAVED A(z) "%s" fájl sikeresen mentve és bezárva.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_NOT_SAVED A(z) "%s" fájl mentés nélkül sikeresen bezárva.
MSG_STATUSBAR_NEW_FILE_CREATED A(z) új "%s" fájl sikeresen létrehozva.
MSG_STATUSBAR_FILE_LOADED_OK A(z) "%s" fájl sikeresen megnyitva.
MSG_STATUSBAR_FILE_UNABLE_TO_OPEN Nem lehet megnyitni a(z) "%s" fájlt.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_FOUND Találat a(z) "%s" kifejezésre.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_1 A(z) \"%s\" kifejezésre nincs találat.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_2 Nincs találat.
MSG_STATUSBAR_REPLACE_OK A(z) "%s" kifejezés kicserélve a következöre: "%s".
MSG_STATUSBAR_REPLACE_NOT_OK Nincs csere.
MSG_BUFFER_UNTITLED=2100 Névtelen - %d
MSG_BUFFER_CURSOR %d. karakter, %d. sor
MSG_MIMETYPE_TEXT_PLAIN=10000 Egyszerű szöveg fájl