Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
126 lines (105 sloc) 4.76 KB
//
// AEdit string catalog
//
// Translated by: Radu Mos
//
MSG_APPWND_TITLE=0 AEdit
MSG_APPWND_TITLE_NEW_FILE Document Nou
MSG_MENU_APPLICATION=100 Aplicaţie
MSG_MENU_APPLICATION_QUIT Ieşire
MSG_MENU_APPLICATION_ABOUT Despre AEdit...
MSG_MENU_FILE=200 Fişier
MSG_MENU_FILE_NEW Nou
MSG_MENU_FILE_OPEN Deschide...
MSG_MENU_FILE_CLOSE Închide
MSG_MENU_FILE_SAVE Salvează
MSG_MENU_FILE_SAVE_AS Salvează ca...
MSG_MENU_FILE_SAVE_ALL Salvează tot
MSG_MENU_FILE_NEXT_FILE Fişierul Următor
MSG_MENU_FILE_PREVIOUS_FILE Fişierul Anterior
MSG_MENU_EDIT=300 Editare
MSG_MENU_EDIT_CUT Taie
MSG_MENU_EDIT_COPY Copiază
MSG_MENU_EDIT_PASTE Lipeşte
MSG_MENU_EDIT_SELECT_ALL Selecează Tot
MSG_MENU_EDIT_UNDO Undo
MSG_MENU_EDIT_REDO Refă
MSG_MENU_VIEW_VIEW=350 Aspect
MSG_MENU_VIEW_TOOLBAR Instrumente
MSG_MENU_VIEW_STATUSBAR Bară de Stare
MSG_MENU_VIEW_SETFONT Selectează font...
MSG_MENU_VIEW_TABS Tabulări
MSG_MENU_VIEW_SHOW Arată
MSG_MENU_VIEW_HIDE Ascunde
MSG_MENU_VIEW_AUTO Automatic
MSG_MENU_FIND=400 Găseşte
MSG_MENU_FIND_FIND Găseşte...
MSG_MENU_FIND_REPLACE Înlocuieşte...
MSG_MENU_FIND_GOTO_LINE Du-te la Linia...
MSG_MENU_FONT=500 Font
MSG_MENU_FONT_SIZE Mărime
MSG_MENU_SETTINGS=600 Setări
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_ON_CLOSE Salvează Setări la Închidere
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_NOW Salvează Setări Acum
MSG_MENU_SETTINGS_RESET Resetează Setări
MSG_MENU_HELP=700 Ajutor
MSG_MENU_HELP_TABLE_OF_CONTENTS Manual...
MSG_MENU_HELP_HOMEPAGE Pagina Web AEdit
MSG_ABOUT_TITLE=800 Despre AEdit
MSG_ABOUT_TEXT \n\nEditor de Texte pt Pyro\nCopyright 2000-2003 Kristian Van Der Vliet\n\nAEdit este publicat sub licenţă GNU General\nPublic License. Vă rugăm să consultaţi fişierul COPYING,\ndistribuit cu AEdit, sau http://www.gnu.org\npentru mai multe informaţii.
MSG_ABOUT_CLOSE Închide
MSG_ABOUT_VERSION versiune:
MSG_ABOUT_LINE_1 Un Editor de Text Pentru Pyro
MSG_ABOUT_LINE_2 (c) 2006 The Syllable Team
MSG_ABOUT_LINE_3 w w w . p y r o - o s . o r g
MSG_ERROR_TITLE=900 Salvează
MSG_ERROR_CANT_SAVE Fişierul NU se poate salva.
MSG_ERROR_CLOSE OK
MSG_FIND_TITLE=1000 Găseşte
MSG_FIND_FIND_LABEL Găseşte
MSG_FIND_CASE_SENSITIVE Căutarea e Dependentă de Majuscule
MSG_FIND_FIND _Găseşte Primul
MSG_FIND_FIND_NEXT Găseşte_Următorul
MSG_FIND_CLOSE _Închide
MSG_GOTO_TITLE=1100 Du-te la Linia
MSG_GOTO_GOTO _Du-te la Linia
MSG_GOTO_CLOSE _Anulează
MSG_GOTO_LINE Rând:
MSG_REPLACE_TITLE=1200 Înlocuieşte
MSG_REPLACE_LBLFIND Caută
MSG_REPLACE_WITH şi înlocuieşte cu
MSG_REPLACE_CASE_SENSITIVE Căutarea e Dependentă de Majuscule
MSG_REPLACE_FIND _Găseşte Primul
MSG_REPLACE_FIND_NEXT Găseşte_Următorul
MSG_REPLACE_REPLACE _Înlocuieşte
MSG_REPLACE_CLOSE _Închide
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_TITLE=1500 Salvaţi fişierul?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_BODY Doriţi să salvaţi fişierul înainte de a-l închide?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_YES Salvează
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_NO Eliberează
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_CANCEL Anulează
MSG_ALERT_SAVE_FILE_TITLE Eroare
MSG_ALERT_SAVE_FILE_BODY Fişierul "%s" NU se Poate Salva.
MSG_ALERT_SAVE_FILE_OK OK
MSG_ALERT_QUIT_TITLE Sigur Ieşiţi?
MSG_ALERT_QUIT_BODY Aveţi fişiere nesalvate. Datele vor fi pierdute dacă ieşiţi.\nSigur doriţi să ieşiţi?
MSG_ALERT_QUIT_YES Ieşire
MSG_ALERT_QUIT_NO Anulare
MSG_ALERT_FILE_OPEN_TITLE Eroare
MSG_ALERT_FILE_OPEN_OK OK
MSG_STATUSBAR_WELCOME=2000 Bine Aţi Venit la AEdit!
MSG_STATUSBAR_CLOSED_FILE Fişierul "%s" a fost închis.
MSG_STATUSBAR_SAVED_FILE Fişierul "%s" a fost salvat.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_SAVED Fişierul "%s" a fost închis iar modificările au fost salvate.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_NOT_SAVED Fişierul "%s" a fost închis fără a salva modificările.
MSG_STATUSBAR_NEW_FILE_CREATED Fişierul nou "%s" a fost creeat.
MSG_STATUSBAR_FILE_LOADED_OK Fişierul "%s" a fost deschis fără probleme.
MSG_STATUSBAR_FILE_UNABLE_TO_OPEN Fişierul "%s" NU se poate deschide.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_FOUND Fraza "%s" a fost gasită.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_1 Fraza \"%s\" nu a fost gasită.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_2 Fraza nu a fost gasită.
MSG_STATUSBAR_REPLACE_OK Fraza "%s" a fost inlocuită cu "%s".
MSG_STATUSBAR_REPLACE_NOT_OK Fraza nu a fost inlocuită.
MSG_BUFFER_UNTITLED=2100 Untitled - %d
MSG_BUFFER_CURSOR Coloana: %d Rând: %d
MSG_MIMETYPE_TEXT_PLAIN=10000 Fişiere Plain Text