Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
257 lines (221 sloc) 10.6 KB
//
// Whisper String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Whisper
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_QUIT Afslut
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Om...
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE=200 Besked
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_NEW Ny
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_REPLY Besvar
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_REPLYTOALL Besvar Alle
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FORWARD Videresend
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_CHECKFORMESS Hent post
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_VIEW Vis
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_VIEW_DATA Vis data
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_SELECTALL Marker alle
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_CUT Klip
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_COPY Kopier
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_PASTE Sæt ind
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_DELETE Slet
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG Prioritet
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_NONE Ingen
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_LOW Lav
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_MEDIUM Normal
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_HIGH Høj
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_URGENT Vigtig
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK Marker
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_READ Læst
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_UNREAD Ulæst
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_DRAFT Klade
MSG_MAINWND_MENU_EDIT=300 Rediger
MSG_MAINWND_MENU_EDIT_COPY Kopier
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER=400 Mappe
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_CREATE Lav mappe
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_RENAME Omdøb mappe
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_PROPERTIES Ret egenskaber
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_DELETE Slet mappe
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_IMPORTMESS Importer beskeder
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_EXPORTMESS Eksporter beskeder
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_EMPTYTRASH Tøm slettet post
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_IEPROGRESSCANCEL Annuller
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS=500 Indstillinger
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_CONFIGURE Indstil
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_SAVECLOSE Gem indstillinger ved afslut
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_SAVENOW Gem indstillinger nu
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_NEW=600 Ny
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_CUT Klip
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_COPY Kopier
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_PASTE Sæt ind
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_DEL Slet
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_REPLY Besvar
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_REPLYALL Besvar Alle
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_FORWARD Videresend
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_GETMESS Hent Post
MSG_MAINWND_MSGLST_SUBJECT=700 Emne
MSG_MAINWND_MSGLST_FROM Fra
MSG_MAINWND_MSGLST_SENT Sendt den
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_CUT Klip
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_COPY Kopier
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_PASTE Sæt ind
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_DELETE Slet
MSG_MAINWND_MSGLST_DISPLAY_DATE %a %d/%m/%y %H:%M
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_MAILFOR=800 Post til
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_CREATE Lav Mappe
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_RENAME Omdøb Mappe
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_DELETE Slet Mappe
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_PROPERTIES Ret egenskaber
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_POST Post til postlister
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CREATE Mappens Navn
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CREATE_DEFAULT Ny Mappe
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_RENAME Mappens Navn
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_PROPERTIES_TITLE Egenskaber for
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_PROPERTIES_HAS_LIST Ddenne mappe har en postliste
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CR_BUTTON_OK Ok
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CR_BUTTON_CANCEL Annuller
MSG_MAINWND_MAIL_CONMENU_SAVE=900 Gem
MSG_MAINWND_MAIL_CONMENU_OPEN Åbn
MSG_MAINWND_MAIL_ATTACHMENT Vedhæftede Filer:
MSG_MAINWND_MAIL_ATTACHMENT_SAVE Gem
MSG_MAINWND_MAIL_SIGNEDWITHKEY Signeret med nøgle
MSG_MAINWND_MAIL_UNKNOWNKEY Ukendt nøgle
MSG_COMPWND_TITLE_NEWMESS=1000 Ny Besked
MSG_COMPWND_TITLE_REPLY Besvar
MSG_COMPWND_TITLE_REPLYALL Besvar alle
MSG_COMPWND_TITLE_FORWARD Videresend
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE=1100 Besked
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_SEND Send
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_SAVE Gem
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_CLOSE Luk
MSG_COMPWND_MENU_EDIT=1200 Rediger
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_CUT Klip
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_COPY Kopier
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_PASTE Sæt ind
MSG_COMPWND_MENU_VIEW=1300 Vis
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_TO Til-felt
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_CC Cc-felt
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_BCC Bcc-felt
MSG_COMPWND_MENU_INSERT=1400 Indsæt
MSG_COMPWND_MENU_INSERT_SIG Signatur
MSG_COMPWND_MENU_INSERT_FILE Fil(er)
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_SEND=1500 Send
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_CUT Klip
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_COPY Kopier
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_PASTE Sæt ind
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_INSERT Indsæt
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_REMOVE Fjern
MSG_COMPWND_FIELDS_SUBJECT=1600 Emne
MSG_COMPWND_FIELDS_TO Til
MSG_COMPWND_FIELDS_CC Cc
MSG_COMPWND_FIELDS_BCC Bcc
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_CONMENU_ADD=1700 Tilføj
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_CONMENU_REMOVE Fjern
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_FILENAME Fil-navn
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_FILESIZE Størrelse
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_BYTE B
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_KILOBYTE KB
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_MEGABYTE MB
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_GIGABYTE GB
MSG_CFGWND_TITLE=2000 Konfigurere Whisper
MSG_CFGWND_SETTINGS Indstillinger
MSG_CFGWND_YOURDETAILS=2100 Info om dig
MSG_CFGWND_YOURDETAILS_SETTINGS_NAME Dit navn:
MSG_CFGWND_YOURDETAILS_SETTINGS_EMAIL Din email-adresse:
MSG_CFGWND_SIGNATURES=2200 Email signatur
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_TITLE Titel
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_TEXT Signatur tekst
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_SERVERLIST Signatur
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_SAVE Gem
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_NEW Ny
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_DEL Slet
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL=2300 Send Post
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SMTPSERVER SMTP server
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_REQUIRESAUTH Denne server kræver brugernavn og kodeord
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_USERNAME Brugernavn
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_PASSWORD Kodeord
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SRVERPORT Tilslut til server, på port:
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_POPBEFORESMTP Brug 'POP før SMTP' verifisering.
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SMTPAUTH Server til brug ved verifisering:
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL=2400 Hent Post
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_POPSERVER POP3 Server
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_USERNAME Brugernavn
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_PASSWORD Kodeord
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_CONNECTONPORT Tilslut til server, på port:
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_DELMAIL Slet post fra server, efter det er hentet.
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_SERVERLIST Server
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_SAVE Gem
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_NEW Ny
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_DEL Slet
MSG_CFGWND_RULEFILTER=2500 Filter
MSG_CFGWND_RULEFILTER_RULES Regler
MSG_CFGWND_RULEFILTER_IF Hvis
MSG_CFGWND_RULEFILTER_THEMESSAGE beskeden
MSG_CFGWND_RULEFILTER_SUBJECT emnet
MSG_CFGWND_RULEFILTER_FROM Fra
MSG_CFGWND_RULEFILTER_TO Til
MSG_CFGWND_RULEFILTER_MESSAGETEXT teksten
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOP ignorer
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJEQUALS er
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTEQUALS ikke er
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJLIKE er som
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTLIKE ikke er som
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJCONTAINS indeholder
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTCONTAINS ikke indeholder
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONMOVE Flyt
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONMARK Marker
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONFLAG Flag
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONDELETE Slet
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_SAVE Gem
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_NEW Ny
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_DEL Slet
MSG_CFGWND_BUTTON_SAVE=2900 Gem
MSG_CFGWND_BUTTON_APPLY Aktiver
MSG_CFGWND_BUTTON_CANCEL Annuler
MSG_COMPWND_REFW_FW=3000 Vs
MSG_COMPWND_REFW_FWMSG Videresendt besked:
MSG_COMPWND_REFW_RE Sv
MSG_COMPWND_REFW_ON Den
MSG_COMPWND_REFW_WROTE skrev
MSG_COMPWND_REFW_REPREFIX [S|R|s|r][V|E|v|e]
MSG_STATUS_CONNECTINGTOSERVER=9000 Kontakter server
MSG_STATUS_FAILEDTOCONNECTTOSERVER Kunne ikke kontakte server
MSG_STATUS_NOMAILONSERVER Ingen post på server
MSG_STATUS_RETRIEVINGMESSAGE Henter meddelelser %3i af %3i (%3i%%).
MSG_STATUS_MESSAGESSUCCESSFULLYRETRIEVED %3i af %3i meddelelser blev hentet
MSG_STATUS_AUTHENTICATING Verifisere...
MSG_STATUS_SENDINGMESSAME Sender %3i.
MSG_STATUS_FAILEDTOSENDMESSAGE Kunne ikke sende %3i.
MSG_STATUS_MESSAGESENT %3i sendt.
MSG_ABOUTWND_TITLE=10000 Om Whisper
MSG_ABOUTWND_TEXT_LINEONE Whisper, en email klient for Pyro
MSG_ABOUTWND_TEXT_VERSION Version
MSG_ABOUTWND_TEXT_WEBSITEONE Se
MSG_ABOUTWND_TEXT_WEBSITETWO for opdateringer og information
MSG_ABOUTWND_TEXT_COPYRIGHTONE Whisper er ©Copyright 2004-2005 Kristian Van Der Vliet.\nlibPST og libDBX er ©Copyright Dave Smith.\n\nWhisper er udgivet under GNU\nGeneral Public License.\nSe
MSG_ABOUTWND_TEXT_COPYRIGHTTWO for mere information.
MSG_ABOUTWND_CLOSE Luk
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER=10100 Opret Mappe
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTONE_ONE Mappen
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTONE_TWO eksisterer allerede.
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTTWO Kunne ikke oprette mappen.
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_OK Ok
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER=10200 Omdøb Mappe
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTONE_ONE Mappen
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTONE_TWO eksisterer allerede.
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTTWO Kunne ikke oprette mappen
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_OK Ok
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER=10300 Slet Mappe
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_PERMISIONS_TEXT Kan ikke slette mappen.
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_TEXT Kunne ikke slette mappen.
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_OK Ok
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE=10400 Importer
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE_TEXT Kan ikke importere post fra filen
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE_OK Luk
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX=10500 Importer
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX_TEXT Kan ikke importere post fra filen
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX_OK Luk
MSG_ALERTWND_ERREXPORT=10600 Eksporter
MSG_ALERTWND_ERREXPORT_TEXT Kunne ikke eksportere post til filen
MSG_ALERTWND_ERREXPORT_OK Luk