Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
257 lines (221 sloc) 11.3 KB
//
// Whisper String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Whisper
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_QUIT Kilépés
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Névjegy
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE=200 Üzenet
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_NEW Új
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_REPLY Válasz
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_REPLYTOALL Válasz mindenkinek
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FORWARD Továbbküldés
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_CHECKFORMESS Üzenetek ellenörzése
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_VIEW View
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_VIEW_DATA View data
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_SELECTALL Mindet kijelöl
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_CUT KIvágás
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_COPY Másolás
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_PASTE Beillesztés
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_DELETE Törlés
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG Sürgösségi fokozat
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_NONE Nincs
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_LOW Alacsony
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_MEDIUM Közepes
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_HIGH Magas
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_URGENT Sürgös
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK Megjelölés
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_READ Olvasott
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_UNREAD Nem olvasott
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_DRAFT Piszkozat
MSG_MAINWND_MENU_EDIT=300 Szerkesztés
MSG_MAINWND_MENU_EDIT_COPY Másolás
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER=400 Mappa
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_CREATE Mappa létrehozása
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_RENAME Mappa átnevezése
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_PROPERTIES Edit properties
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_DELETE Mappa törlése
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_IMPORTMESS Üzenet importálása
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_EXPORTMESS Üzenet exportálása
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_EMPTYTRASH Kuka ürítése
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_IEPROGRESSCANCEL Mégsem
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS=500 Tulajdonságok
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_CONFIGURE Beállítások
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_SAVECLOSE Beállítások mentése bezáráskor
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_SAVENOW Beállítások mentése most
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_NEW=600 Új
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_CUT Kivágás
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_COPY Másolás
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_PASTE Beillesztés
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_DEL Törlés
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_REPLY Válasz
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_REPLYALL Válasz mindenkinek
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_FORWARD Továbbküldés
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_GETMESS Üzenetek fogadása
MSG_MAINWND_MSGLST_SUBJECT=700 Tárgy
MSG_MAINWND_MSGLST_FROM Feladó
MSG_MAINWND_MSGLST_SENT Küldés ezen:
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_CUT Kivágás
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_COPY Másolás
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_PASTE Beillesztés
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_DELETE Törlés
MSG_MAINWND_MSGLST_DISPLAY_DATE %a %y/%m/%d %H:%M
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_MAILFOR=800 Levelek a következön:
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_CREATE Mappa létrehozása
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_RENAME Mappa átnevezése
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_DELETE Mappa törlése
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_PROPERTIES Edit properties
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_POST Post to mailing list
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CREATE Mappa neve
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CREATE_DEFAULT Új mappa
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_RENAME Mappa neve
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_PROPERTIES_TITLE Properties for
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_PROPERTIES_HAS_LIST This folder has a mailing list
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CR_BUTTON_OK Ok
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CR_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_MAINWND_MAIL_CONMENU_SAVE=900 Mentés
MSG_MAINWND_MAIL_CONMENU_OPEN Megnyitás
MSG_MAINWND_MAIL_ATTACHMENT Csatolva:
MSG_MAINWND_MAIL_ATTACHMENT_SAVE Mentés
MSG_MAINWND_MAIL_SIGNEDWITHKEY Aláírva
MSG_MAINWND_MAIL_UNKNOWNKEY Ismeretlen aláírás
MSG_COMPWND_TITLE_NEWMESS=1000 Új üzenet
MSG_COMPWND_TITLE_REPLY Válasz
MSG_COMPWND_TITLE_REPLYALL Válasz mindenkinek
MSG_COMPWND_TITLE_FORWARD Továbbküldés
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE=1100 Üzenet
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_SEND Elküld
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_SAVE Mentés
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_CLOSE Bezárás
MSG_COMPWND_MENU_EDIT=1200 Szerkesztés
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_CUT Kivágás
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_COPY Másolás
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_PASTE Beillesztés
MSG_COMPWND_MENU_VIEW=1300 Nézet
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_TO Címzett szerint
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_CC Másolat szerint
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_BCC Rejtett másolat szerint
MSG_COMPWND_MENU_INSERT=1400 Beszúrás
MSG_COMPWND_MENU_INSERT_SIG Aláírás
MSG_COMPWND_MENU_INSERT_FILE Fájl
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_SEND=1500 Elküld
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_CUT Kivágás
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_COPY Másolás
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_PASTE Beillesztés
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_INSERT Beszúrás
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_REMOVE Eltávolítás
MSG_COMPWND_FIELDS_SUBJECT=1600 Tárgy
MSG_COMPWND_FIELDS_TO Címzett
MSG_COMPWND_FIELDS_CC Másolat
MSG_COMPWND_FIELDS_BCC Rejtett másolat
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_CONMENU_ADD=1700 Hozzáadás
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_CONMENU_REMOVE Eltávolítás
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_FILENAME Fájlnév
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_FILESIZE Méret
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_BYTE Bájt
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_KILOBYTE Kilobájt
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_MEGABYTE Megabájt
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_GIGABYTE Gigabájt
MSG_CFGWND_TITLE=2000 A Whisper beállításai
MSG_CFGWND_SETTINGS Tulajdonságok
MSG_CFGWND_YOURDETAILS=2100 Személyi adatok
MSG_CFGWND_YOURDETAILS_SETTINGS_NAME Név
MSG_CFGWND_YOURDETAILS_SETTINGS_EMAIL Email cím
MSG_CFGWND_SIGNATURES=2200 Aláírások
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_TITLE Név
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_TEXT Aláírás szövege
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_SERVERLIST Aláírás
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_SAVE Mentés
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_NEW Új
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_DEL Törlés
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL=2300 Levélküldés
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SMTPSERVER SMTP szerver
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_REQUIRESAUTH This server requires a username and password
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_USERNAME Username
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_PASSWORD Password
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SRVERPORT Csatlakozás ezen a porton
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_POPBEFORESMTP POP3 hitelesítés használata SMTP-nél is
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SMTPAUTH Hitelesítésre használni kívánt szerver
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL=2400 Levélfogadás
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_POPSERVER POP3 Szerver
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_USERNAME Felhasználónév
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_PASSWORD Jelszó
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_CONNECTONPORT Csatlakozás ezen a porton
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_DELMAIL Letöltés után levél törlése
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_SERVERLIST Szerver
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_SAVE Mentés
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_NEW Új
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_DEL Törlés
MSG_CFGWND_RULEFILTER=2500 Message filters
MSG_CFGWND_RULEFILTER_RULES Rules
MSG_CFGWND_RULEFILTER_IF If
MSG_CFGWND_RULEFILTER_THEMESSAGE the message
MSG_CFGWND_RULEFILTER_SUBJECT Subject
MSG_CFGWND_RULEFILTER_FROM From
MSG_CFGWND_RULEFILTER_TO To
MSG_CFGWND_RULEFILTER_MESSAGETEXT Message text
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOP no operation
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJEQUALS equals
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTEQUALS does not equal
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJLIKE is like
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTLIKE is not like
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJCONTAINS contains
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTCONTAINS does not contain
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONMOVE Move
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONMARK Mark
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONFLAG Flag
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONDELETE Delete
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_SAVE Save
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_NEW New
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_DEL Delete
MSG_CFGWND_BUTTON_SAVE=2900 Mentés
MSG_CFGWND_BUTTON_APPLY Alkalmaz
MSG_CFGWND_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_COMPWND_REFW_FW=3000 Fw
MSG_COMPWND_REFW_FWMSG Továbbított üzenet:
MSG_COMPWND_REFW_RE Re
MSG_COMPWND_REFW_ON On
MSG_COMPWND_REFW_WROTE wrote
MSG_COMPWND_REFW_REPREFIX [R|r][E|e]
MSG_STATUS_CONNECTINGTOSERVER=9000 Csatlakozás a szerverhez...
MSG_STATUS_FAILEDTOCONNECTTOSERVER Nem sikerült csatlakozni a szerverhez.
MSG_STATUS_NOMAILONSERVER Nincs új üzenet
MSG_STATUS_RETRIEVINGMESSAGE Levél fogadása: %3i / %3i (%3i%%).
MSG_STATUS_MESSAGESSUCCESSFULLYRETRIEVED %3i / %3i sikeresen letöltve.
MSG_STATUS_AUTHENTICATING Hitelesítés...
MSG_STATUS_SENDINGMESSAME Levél küldése: %3i.
MSG_STATUS_FAILEDTOSENDMESSAGE Sikertelenül kézbesítve: %3i.
MSG_STATUS_MESSAGESENT Üzenet (%3i) elküldve.
MSG_ABOUTWND_TITLE=10000 A Whisper névjegye
MSG_ABOUTWND_TEXT_LINEONE Whisper - email kliens Pyro operációs rendszerre
MSG_ABOUTWND_TEXT_VERSION Verzió
MSG_ABOUTWND_TEXT_WEBSITEONE Látogasd meg a
MSG_ABOUTWND_TEXT_WEBSITETWO weboldalt a frissítésekért!
MSG_ABOUTWND_TEXT_COPYRIGHTONE A Whispert 2004-2005 között Kristian Van Der Vliet fejlesztette.\nA libPST és a libDBX Dave Smith munkája.\n\nA Whispert a GNU, azaz a\nGeneral Public License védi.\nTovábbi információért látogasd meg a
MSG_ABOUTWND_TEXT_COPYRIGHTTWO webhelyet!
MSG_ABOUTWND_CLOSE Bezárás
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER=10100 Mappa létrehozása
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTONE_ONE A(z)
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTONE_TWO mappa már létezik.
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTTWO Hiba a mappa létrehozásakor.
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_OK Ok
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER=10200 Mappa átnevezése
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTONE_ONE A(z)
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTONE_TWO mappa már létezik.
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTTWO Hiba a mappa átnevezésekor.
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_OK Ok
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER=10300 Mappa törlése
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_PERMISIONS_TEXT ,Can not delete this folder.
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_TEXT A mappa nem törölhetö.
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_OK Ok
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE=10400 Fájl importálása
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE_TEXT Nem lehet importálni a következöt:
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE_OK Bezárás
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX=10500 Fájl importálása
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX_TEXT A Whisper nem tudta importálni a következöt:
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX_OK Bezárás
MSG_ALERTWND_ERREXPORT=10600 Fájl exportálása
MSG_ALERTWND_ERREXPORT_TEXT Nem lehet exportálni a következöt:
MSG_ALERTWND_ERREXPORT_OK Bezárás