Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (26 sloc) 1.29 KB
//
// Preferences/Login String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Belépés
MSG_MAINWND_INFORMATION=100 Információ
MSG_MAINWND_INFORMATION_WHO Jelenleg a következöként vagy belépve: %s
MSG_MAINWND_INFORMATION_NOPERM A rendszergazda nem adott jogot\na részletek megváltoztatására .
MSG_MAINWND_LOGINICON=200 Belépési ikon
MSG_MAINWND_LOGINICON_TEXT Belépéskor ez az ikon jelenjen meg.
MSG_MAINWND_CHANGEPASS=300 Jelszó megváltoztatása
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CURRENTPASS Eredeti jelszó
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_NEWPASS Új jelszó
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CONFIRMPASS Új jelszó megint
MSG_MAINWND_BUTTON_OK=400 Ok
MSG_MAINWND_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_ALERTWND_FILEERROR=1000 Fájlhiba
MSG_ALERTWND_FILEERROR_TEXT Nem tudtam írni az új fájlt a /etc/passwd könyvtárba. A jelszavad nem lett megváltoztatva.
MSG_ALERTWND_FILEERROR_OK Bezárás
MSG_ALERTWND_NOMATCH=2000 Új jelszó
MSG_ALERTWND_NOMATCH_TEXT A két jelszó nem egyezik. Kérlek írd be újra!
MSG_ALERTWND_NOMATCH_OK Bezárás
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS=3000 Érvénytelen jelszó
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_TEXT Az általad beírt eredeti jelszó érvénytelen. Kérlek, ellenörizd és próbáld újra.
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_OK Ok