Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
65 lines (51 sloc) 2.26 KB
//
// Preferences/Printers String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Nyomtatók
MSG_MAINWND_DEFAULT_PRINTER_NAME Új_nyomtató
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Névjegy
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_SAVE Mentés
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_CANCEL Mégsem
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER=120 Nyomtató
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_ADD Nyomtató hozzáadása
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_REMOVE Nyomtató eltávolítása
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_DEFAULT Beállítás alapértelmezettként
MSG_MAINWND_TOOLBAR_ADD=200 Nyomtató hozzáadása
MSG_MAINWND_TOOLBAR_REMOVE Nyomtató eltávolítása
MSG_MAINWND_TOOLBAR_DEFAULT Beállítás alapértelmezettre
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_MODEL=300 Modell
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_UNKNOWN Ismeretlen
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_SELECT Kijelöl
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_THEPRINTER A nyomtató
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_ISA _
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_CONNECTEDTO csatlakoztatva
MSG_MAINWND_BUTTONS_SAVE=400 Mentés
MSG_MAINWND_BUTTONS_CANCEL Mégsem
MSG_SELECTWND_TITLE=800 Nyomtató kiválasztása
MSG_SELECTWND_BUTTON_SELECT Kijelöl
MSG_SELECTWND_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_PROTOCOL_USB=900 USB
MSG_PROTOCOL_PARALLEL Parallel
MSG_PROTOCOL_SMB Windows (SMB)
MSG_PROTOCOL_LPD UNIX (lpd)
MSG_PROTOCOL_IPP CUPS (IPP)
MSG_PROTOCOL_UNKNOWN Ismeretlen
MSG_PROTOCOL_HPJETDIRECT HP JetDirect
MSG_ABOUTWND_TITLE=1000 Nyomtatók
MSG_ABOUTWND_TEXT1 Pyro Nyomtatókezelő
MSG_ABOUTWND_TEXT2 Használt CUPS verzió %d.%d.%d\n
MSG_ABOUTWND_CLOSE _Bezár
MSG_ALRTWND_REMOVE_TITLE=1100 Nyomtató eltávolítása
MSG_ALRTWND_REMOVE_TEXT Biztosan eltávolítja a nyomtatót?
MSG_ALRTWND_REMOVE_YES Igen
MSG_ALRTWND_REMOVE_NO Nem
MSG_ALRTWND_SAVE_TITLE=1200 Nyomtatók
MSG_ALRTWND_SAVE_TEXT CUPS konfiguráció érvénytelen. A nyomtatók nincsenek rendesen beállítva.
MSG_ALRTWND_SAVE_CLOSE _Bezárás
MSG_ALRTWND_INSERTCD_TITLE=1300 CD behelyezése
MSG_ALRTWND_INSERTCD_TEXT Kérem helyezze be és csatlakoztassa a Pyro installációs CD-t.
MSG_ALRTWND_INSERTCD_OK Ok
MSG_ALRTWND_INSERTCD_CANCEL Mégsem