Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (26 sloc) 1.29 KB
//
// Preferences/Screen String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Képernyö
MSG_MAINWND_DISPLAY=100 Megjelenítés
MSG_MAINWND_DISPLAY_APPLYTO Érvényesség
MSG_MAINWND_DISPLAY_RESOLUTION Felbontás
MSG_MAINWND_DISPLAY_COLORDEPTH Színmélység
MSG_MAINWND_DISPLAY_REFRESHRATE Frissítés
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_THIS=200 Ezen az asztalon
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_ALL Minden asztalon
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_BIT Bit
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_UNKNOWN Ismeretlen
MSG_MAINWND_DROPDOWN_HERTZ %i Hz
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Alkalmaz
MSG_MAINWND_BUTTON_CLOSE Bezár
MSG_ALERTWND_CHANGERES=1000 Felbontás megváltoztatása
MSG_ALERTWND_CHANGERES_TEXT Megváltoztattad a képernyö beállításait.\nHa a monitorod nem támogatja ezt a megjelenítést,\nakkor a képernyö fekete lesz.\nEkkor 15 másodperc múlva visszaáll az eredeti beállításra.\n\nFolytatod?
MSG_ALERTWND_CHANGERES_YES Igen
MSG_ALERTWND_CHANGERES_NO Nem
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES=2000 Megjelenítési mód megerösítése
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_TEXT Szeretnéd használni ezt a beállítást?\n\nHa nem, akkor várj\nés visszaáll az elözö beállításra.
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_YES Igen
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_NO Nem