Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
70 lines (57 sloc) 2.31 KB
//
// Preferences/UsersAndGroups String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Brugere & Grupper
MSG_MAINWND_BUTTON_OK=100 _Ok
MSG_MAINWND_BUTTON_CANCEL _Annuller
MSG_MAINWND_TAB_USERS=200 Brugere
MSG_MAINWND_TAB_USERS_NAME Navn
MSG_MAINWND_TAB_USERS_LOGIN Login
MSG_MAINWND_TAB_USERS_ID ID
MSG_MAINWND_TAB_USERS_GROUP Gruppe
MSG_MAINWND_TAB_USERS_HOME Hjemme-mappe
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_ADD _Tilføj bruger...
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_EDIT _Ret gruppe...
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_DEL _Slet bruger
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_PASS _Kodeord...
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS=300 Grupper
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_NAME Navn
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_ID ID
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_BUTTON_ADD _Tilføj Gruppe...
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_BUTTON_EDIT _Ret Gruppe...
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_BUTTON_DEL _Slet Gruppe
MSG_NEWUSERWND_TITLE=1000 Ny Bruger
MSG_NEWUSERWND_NAME Name:
MSG_NEWUSERWND_LOGIN Login:
MSG_NEWUSERWND_USERID Bruger ID:
MSG_NEWUSERWND_GROUPID Gruppe ID:
MSG_NEWUSERWND_HOME Hjemme-mappe:
MSG_NEWUSERWND_SHELL Shell:
MSG_NEWUSERWND_DEFAULT_NAME Ny Bruger
MSG_NEWUSERWND_DEFAULT_LOGIN nybruger
MSG_NEWUSERWND_DEFAULT_HOME /home/nybruger
MSG_NEWUSERWND_BUTTON_OK _Ok
MSG_NEWUSERWND_BUTTON_CANCEL _Annuller
MSG_EDITUSERWND_TITLE=2000 Egenskaber for
MSG_NEWGROUPWND_TITLE=3000 Ny Gruppe
MSG_NEWGROUPWND_GROUPID Gruppe ID:
MSG_NEWGROUPWND_NAME Navn:
MSG_NEWGROUPWND_DEFAULT_NAME Ny Gruppe
MSG_NEWGROUPWND_BUTTON_OK _Ok
MSG_NEWGROUPWND_BUTTON_CANCEL _Annuller
MSG_EDITGROUPWND_TITLE=4000 Egenskaber for
MSG_CHANGEPASS_TITLE=5000 Kodeord
MSG_CHANGEPASS_TEXT Ændre kodeord for
MSG_CHANGEPASS_OLDPASS Gammelt kodeord:
MSG_CHANGEPASS_NEWPASS Nyt Kodeord:
MSG_CHANGEPASS_CONFIRMPASS Nyt Kodeord (igen):
MSG_CHANGEPASS_BUTTON_OK _Ok
MSG_CHANGEPASS_BUTTON_CANCEL _Annuller
MSG_ALERTWND_GRPWRTERR=10000 Fejl
MSG_ALERTWND_GRPWRTERR_TEXT Kunne ikke skrive til filen /etc/group. Grupperne er ikke blevet opdateret.
MSG_ALERTWND_GRPWRTERR_OK Luk
MSG_ALERTWND_PASSDONTMATCH=20000 Kodeord
MSG_ALERTWND_PASSDONTMATCH_TEXT Det nye og det genindtastede kodeord er ikke ens.\nPrøv venligst igen.
MSG_ALERTWND_PASSDONTMATCH_OK Ok