Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
70 lines (57 sloc) 2.4 KB
//
// Preferences/UsersAndGroups String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Felhasználók és csoportok
MSG_MAINWND_BUTTON_OK=100 Ok
MSG_MAINWND_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_MAINWND_TAB_USERS=200 Felhasználók
MSG_MAINWND_TAB_USERS_NAME Név
MSG_MAINWND_TAB_USERS_LOGIN Bejelentkezés
MSG_MAINWND_TAB_USERS_ID Azonosító
MSG_MAINWND_TAB_USERS_GROUP Csoport ID
MSG_MAINWND_TAB_USERS_HOME Saját könyvtár
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_ADD Hozzáadás
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_EDIT Szerkesztés
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_DEL Törlés
MSG_MAINWND_TAB_USERS_BUTTON_PASS Jelszó
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS=300 Csoportok
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_NAME Név
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_ID Azonosító
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_BUTTON_ADD Hozzáadás
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_BUTTON_EDIT Szerkesztés
MSG_MAINWND_TAB_GROUPS_BUTTON_DEL Törlés
MSG_NEWUSERWND_TITLE=1000 Új felhasználó
MSG_NEWUSERWND_NAME Név:
MSG_NEWUSERWND_LOGIN Bejelentkezés:
MSG_NEWUSERWND_USERID Azonosító:
MSG_NEWUSERWND_GROUPID Csoport ID:
MSG_NEWUSERWND_HOME Saját könyvtár:
MSG_NEWUSERWND_SHELL Shell:
MSG_NEWUSERWND_DEFAULT_NAME Új felhasználó
MSG_NEWUSERWND_DEFAULT_LOGIN Új
MSG_NEWUSERWND_DEFAULT_HOME /home/new
MSG_NEWUSERWND_BUTTON_OK Ok
MSG_NEWUSERWND_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_EDITUSERWND_TITLE=2000 Szerkesztés:
MSG_NEWGROUPWND_TITLE=3000 Új csoport
MSG_NEWGROUPWND_GROUPID Csoport ID:
MSG_NEWGROUPWND_NAME Név:
MSG_NEWGROUPWND_DEFAULT_NAME Új
MSG_NEWGROUPWND_BUTTON_OK Ok
MSG_NEWGROUPWND_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_EDITGROUPWND_TITLE=4000 Szerkesztés:
MSG_CHANGEPASS_TITLE=5000 Jelszó változtatása
MSG_CHANGEPASS_TEXT Új jelszó a következönek:
MSG_CHANGEPASS_OLDPASS Régi jelszó:
MSG_CHANGEPASS_NEWPASS Új jelszó:
MSG_CHANGEPASS_CONFIRMPASS Új jelszó megint:
MSG_CHANGEPASS_BUTTON_OK Ok
MSG_CHANGEPASS_BUTTON_CANCEL _Mégsem
MSG_ALERTWND_GRPWRTERR=10000 Fájlhiba
MSG_ALERTWND_GRPWRTERR_TEXT Nem tudtam írni az új fájlt a /etc/group könyvtárba. A csoport nincs megváltoztatva.
MSG_ALERTWND_GRPWRTERR_OK Bezárás
MSG_ALERTWND_PASSDONTMATCH=20000 Password Don't Match
MSG_ALERTWND_PASSDONTMATCH_TEXT A két jelszó\nnem egyezik. Kérlek, ellenörizd és\npróbáld újra!
MSG_ALERTWND_PASSDONTMATCH_OK Ok