Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (53 sloc) 3.19 KB
//
// DiskManager String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen (and Jakob Wolffhechel)
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Disk Manager
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM_EXIT Afslut
MSG_MAINWND_LIST_DEVICE=200 Drev
MSG_MAINWND_LIST_PARTITIONS Disk-afsnit
MSG_MAINWND_LIST_SIZE Størrelse
MSG_MAINWND_LIST_MB %.2fMb
MSG_MAINWND_BUTONS_QUIT=300 Afslut
MSG_MAINWND_BUTONS_PARTITION Inddel Drev
MSG_PARTWND_TITLE=500 Drev-inddeling
MSG_PARTWND_DISKPARAM=600 Drev-information:
MSG_PARTWND_DISKPARAM_DISKSIZE Drev-størrelse: %.2fMb
MSG_PARTWND_DISKPARAM_EXTSIZE Størrelse på udvidet disk-afsnit %.2fMb
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNITSIZE Enheds-størrelse: %ld sektor(er) á %ld byte (%ld byte)
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNUSESSPACE Ubrugt plads:
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNUSED=700 Ubrugt
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNKNOWN *UKENDT*
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZEZERO 0.0Mb
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZE %.2fMb
MSG_PARTWND_BUTTONS_CANCEL=800 Annuller
MSG_PARTWND_BUTTONS_OK Ok
MSG_PARTWND_BUTTONS_DONE Færdig
MSG_PARTWND_BUTTONS_CLEAR Ryd alle
MSG_PARTWND_BUTTONS_EDITEXT Ændre udvidet disk-afsnit
MSG_PARTWND_BUTTONS_SORT Sorter
MSG_PARTWND_BUTTONS_ADD Tilføj
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED=1000 Fejl!
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_TEXT Problemer med partitions-tabellen!\nDet udvidede disk-afsnit indeholder mere\nend et udvidet disk-afsnit\nAt rette partitions-tabellen kan forårsage\ntab af et eller flere logiske disk-afsnit.
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_OK Ok
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL=2000 Fejl!
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_TEXT Problemer med partitions-tabellen!\nDet udvidede disk-afsnit indeholder mere\nend et logisk disk-afsnit\nAt rette partitions-tabellen kan forårsage\ntab af et eller flere logiske disk-afsnit.
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT=3000 Advarsel!
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_TEXT Du har ændret et eller flere disk-afsnit.\nDu mister alle data på disse disk-afsnit.\nEr du sikker på at du vil gemme den nye partitions-tabel?
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_CANCEL Annuller
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE=4000 Advarsel!
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_TEXT Du har ændret partitions-typen for et eller flere disk-afsnit.\nDette burde ikke resultere i tab af data, men det kan\ngøre det umuligt at aktivere dette disk-afsnit igen.\nEr du sikker på at du vil gemme den nye partitions-tabel?
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_CANCEL Annuller
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS=5000 Advarsel!
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_TEXT Du har ændret status for et eller flere disk-afsnit.\nDette burde ikke resultere i tab af data, men det kan gøre det\numuligt at starte (boote) fra dette/disse disk-afsnit igen.\nEr du sikker på at du vil gemme den nye partitions-tabel?
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_CANCEL Annuller
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_OK Ok
MSG_ALERTWND_DELPART=6000 Advarsel!
MSG_ALERTWND_DELPART_TEXT Dette vil slette det aktuelle disk-afsnit.\nDu mister alle data på dette disk-afsnit.\nEr du sikker på at du vil fortsætte?
MSG_ALERTWND_DELPART_CANCEL Annuller
MSG_ALERTWND_DELPART_OK Ok