Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (53 sloc) 3.06 KB
//
// DiskManager String Catalog
//
// Translated by: David Horvath
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Disk Manager
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM_EXIT Kilépés
MSG_MAINWND_LIST_DEVICE=200 Eszköz
MSG_MAINWND_LIST_PARTITIONS Partíciók
MSG_MAINWND_LIST_SIZE Méret
MSG_MAINWND_LIST_MB %.2fMB
MSG_MAINWND_BUTONS_QUIT=300 Kilépés
MSG_MAINWND_BUTONS_PARTITION Felosztás
MSG_PARTWND_TITLE=500 Partíció beállítása
MSG_PARTWND_DISKPARAM=600 Lemez tulajdonságai:
MSG_PARTWND_DISKPARAM_DISKSIZE Lemez mérete: %.2fMB
MSG_PARTWND_DISKPARAM_EXTSIZE Kiterjesztett partíció mérete: %.2fMB
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNITSIZE Méretegység: %ld szektor %ld bytes (%ld bytes) méretü
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNUSESSPACE Nem használt terület:
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNUSED=700 nem használt
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNKNOWN *ISMERETLEN*
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZEZERO 0.0MB
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZE %.2fMB
MSG_PARTWND_BUTTONS_CANCEL=800 Mégsem
MSG_PARTWND_BUTTONS_OK Ok
MSG_PARTWND_BUTTONS_DONE Kész
MSG_PARTWND_BUTTONS_CLEAR Törlés
MSG_PARTWND_BUTTONS_EDITEXT Kiterjesztés szerkesztése
MSG_PARTWND_BUTTONS_SORT Tipus
MSG_PARTWND_BUTTONS_ADD Hozzáad
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED=1000 Hiba!
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_TEXT Érvénytelen kiterjesztett partíciós tábla!\nA kiterjesztett partíció többet foglal magába.\nA partíciós tábla szerkesztése\nadatvesztéssel járhat a logikai partíción.
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_OK Ok
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL=2000 Hiba!
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_TEXT Érvénytelen kiterjesztett partíciós tábla!\nA kiterjesztett partíció többet foglal magába,\nmint egy logikai partíció.\nA partíciós tábla szerkesztése\nadatvesztéssel járhat a logikai partíción.
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT=3000 Figyelmeztetés!
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_TEXT Egy, vagy több partíción változást készülsz eszközölni,\nígy minden rajta lévö adat elvész!\nBiztosan ezt szeretnéd?
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_CANCEL Mégsem
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE=4000 Figyelmeztetés!
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_TEXT Egy, vagy több partíció tipusát készülsz megváltoztatni.\nEz járhat adatvesztéssel, \nvagy azzal, hogy nem fogod tudni beolvasni.\nBiztos, hogy ezt szeretnéd?
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_CANCEL Mégsem
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS=5000 Figyelmeztetés!
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_TEXT Egy, vagy több partíción változást készülsz eszközölni.\nEz járhat adatvesztéssel, \nvagy azzal, hogy nem fogsz tudni boot-olni.\nBiztos, hogy ezt szeretnéd?
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_CANCEL Mégsem
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_OK Ok
MSG_ALERTWND_DELPART=6000 Figyelmeztetés!
MSG_ALERTWND_DELPART_TEXT Ez a müvelet törli a partíciót,\nígy minden rajta lévö adat el fog veszni!\nBiztosan folytatod?
MSG_ALERTWND_DELPART_CANCEL Mégsem
MSG_ALERTWND_DELPART_OK Ok