Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
107 lines (96 sloc) 4.01 KB
//
// System Information String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 System Information
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Om...
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_QUIT Afslut
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS=200 Indstillinger
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS_SAVEWINPOS Gem Vinduets Placering
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS_SPEED Hastighed
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS_SPEED_LOW Langsom
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS_SPEED_MEDIUM Normal
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS_SPEED_HIGH Hurtig
MSG_MAINWND_MENU_OPTIONS_SPEED_PAUSE Pause
MSG_ABOUTWND_TITLE=900 Om System Information v.%s
MSG_ABOUTWND_TEXT System Information v.%s\n\nSystem Information for Pyro\nJohn Hall, 2001\n\nSystem Information er udgivet under GNU Public License (GPL)\n
MSG_ABOUTWND_OK _Ok
MSG_TAB_SYSINFO=1000 System Info
MSG_TAB_SYSINFO_VER_NAME Navn
MSG_TAB_SYSINFO_VER_VERSION Version
MSG_TAB_SYSINFO_VER_BUILDDATE Dato
MSG_TAB_SYSINFO_VER_SYLLABLE Pyro
MSG_TAB_SYSINFO_VER_SLBMGR System Information
MSG_TAB_SYSINFO_CPU_CPU CPU
MSG_TAB_SYSINFO_CPU_CORESPEED CPU Hastighed
MSG_TAB_SYSINFO_CPU_BUSSPEED Bus Hastighed
MSG_TAB_SYSINFO_CPU_FEATURES Udvidelser
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_MEMTYPE Hukommelse
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_AMOUNT Mængde
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_MAXMEM Maks. Hukommelse
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_FREEMEM Ledig Hukommelse
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_KERNELMEM Kerne Hukommelse
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_BLOCKCACHE Blok Cache
MSG_TAB_SYSINFO_MEM_DIRTYCACHE Dirty Cache
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_ADDINFO Ekstra Info
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_AMOUNT Mængde
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_PAGEFAULTS Page Faults
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_USEDSEMAPHORES Used Semaphores
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_USEDPORTS Used Ports
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_USEDTHREADS Used Threads
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_USEDPROCESSES Used Processes
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_OPENFILECOUNT Open File Count
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_ALLOCATEDINODES Allocated INodes
MSG_TAB_SYSINFO_ADD_LOADEDINODES Loaded INodes
MSG_TAB_SYSINFO_UPTIME_UPTIME Oppetid: %3d dage, %2d timer, %2d min, %2d sek
MSG_TAB_SYSINFO_BYTE %.1f B
MSG_TAB_SYSINFO_KILOBYTE %.1f Kb
MSG_TAB_SYSINFO_MEGABYTE %.1f Mb
MSG_TAB_SYSINFO_GIGABYTE %.1f Gb
MSG_TAB_SYSINFO_MHZ %lld MHz
MSG_TAB_DRIVES=2000 Drev
MSG_TAB_DRIVES_VOLUME Navn
MSG_TAB_DRIVES_TYPE Type
MSG_TAB_DRIVES_SIZE Størrelse
MSG_TAB_DRIVES_USED Brugt
MSG_TAB_DRIVES_AVAIL Ledig
MSG_TAB_DRIVES_PERFREE % Ledig
MSG_TAB_DEVICES=3000 Hardware
MSG_TAB_DEVICES_DEVICE Hardware
MSG_TAB_DEVICES_BUTTON_REFRESH _Opdater
MSG_TAB_DEVICES_TREE_COMPUTER Computer
MSG_TAB_DEVICES_TREE_UNSUPPORTED Ukendt / Ikke Understøttet
MSG_TAB_DEVICES_TREE_SYSTEMDEVICES System Enheder
MSG_TAB_DEVICES_TREE_CONTROLLERS Kontrollere
MSG_TAB_DEVICES_TREE_VIDEODEVICES Video Enheder
MSG_TAB_DEVICES_TREE_AUDIODEVICES Lyd Enheder
MSG_TAB_DEVICES_TREE_NETWORDDEVICES Netværks Enheder
MSG_TAB_DEVICES_TREE_PORTS Porte
MSG_TAB_DEVICES_TREE_INPUTDEVICES Indput Enheder
MSG_TAB_DEVICES_TREE_DRIVES Drev
MSG_TAB_DEVICES_TREE_PROCESSORS CPU'er
MSG_TAB_PROCESSES=4000 Processer
MSG_TAB_PROCESSES_BUTTON_ENDPROCESS _Afslut Proces
MSG_TAB_PROCESSES_LIST_PROCESSNAME Procesnavn
MSG_TAB_PROCESSES_LIST_THREADNAME Trådnavn
MSG_TAB_PROCESSES_LIST_STATE Status
MSG_TAB_PROCESSES_LIST_PID PId
MSG_TAB_PROCESSES_LIST_TID TId
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_STOPPED Stoppet
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_RUN Kører
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_READY Klar
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_WAIT Venter
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_SLEEP Sover
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_ZOMBIE Zombie
MSG_TAB_PROCESSES_STATES_INVALID Invalid
MSG_TAB_PERFORMANCE=5000 Ydelse
MSG_TAB_PERFORMANCE_PROCESSORUSAGE CPU Forbrug
MSG_TAB_PERFORMANCE_MEMORYUSAGE RAM Forbrug
MSG_TAB_PERFORMANCE_MEMTOTAL Total
MSG_TAB_PERFORMANCE_MEMFREE Ledig
MSG_TAB_PERFORMANCE_MEMCACHE Cache
MSG_TAB_PERFORMANCE_BYTE B
MSG_TAB_PERFORMANCE_KILOBYTE Kb
MSG_TAB_PERFORMANCE_MEGABYTE Mb