Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

PARTYLED

Party LED system in 020

SETUP

 • Regel een bak 12V analoge LED strips, een hele zooi transistors (# LED strips x 3), draad, een Raspberry Pi, een of meer Adafruit PCA9685 boards, en een dikke vette 12V-voeding (reken 11.5W per meter LED-strip)
  • transistors: TO220 darlingtons, met heatsinks(!) anders worden ze te heet
  • soldeer alles met solid core wire, anders smelt de boel
  • gebruik een ouwe PC-voeding als relatief goedkope +12V-voeding voor 300+ W. Pak alle gele kabeltjes bij elkaar, die zijn allemaal +12V, en zwarte kabeltjes voor GND. Soldeer ze samen of verdeel ze over de outputs om te voorkomen dat er teveel stroom op één kabeltje komt te staan.
  • haal uit diezelfde voeding de +5V voor de Raspberry Pi, door een micro USB cable door te knippen en de +5V/GND kabeltjes te connecten (bij zowel ATX als USB is +5V een rode kabel, GND is zwart)
 • download current raspbian https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
 • stop een 8GB microSD via een adapter in je macbook
 • diskutil list, zoek de identifier van de SD-kaart, bijv disk2 (verkeerde pakken is desastreus, check de size!)
 • diskutil unmountDisk diskX
 • sudo dd if=yyyy-mm-dd-wheezy-raspbian.img of=/dev/diskX bs=2m
 • Voor wifi ipv LAN: edit /etc/network/interfaces op de SD-kaart door tijdelijk op LAN aan te sluiten en in te SSH-en.
  auto lo
  iface lo inet loopback
  iface eth0 inet dhcp
  auto wlan0
  allow-hotplug wlan0
  iface wlan0 inet dhcp
  wpa-ssid "your-network-name"
  wpa-psk "password-here"
 • sudo nmap -sP 192.168.1.0/24 om de pi te vinden.
 • SSH in, and sudo raspi-config, expand filesystem en set timezone/local options
 • update alles: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
 • sudo apt-get install git
 • curl -sLS https://apt.adafruit.com/add | sudo bash om Adafruit's readymade Pi-stuff aan apt toe te voegen
 • sudo apt-get install node, dan node -v
 • I2C aanzetten:
  • sudo apt-get install python-smbus
  • sudo apt-get install i2c-tools
  • sudo nano /etc/modules en zorg ervoor dat i2c-bcm2708 en i2c-dev erin staan
  • sudo raspi-config, Advanced options: zet I2C aan (en op boot) en zet Device Tree uit. Reboot.
  • checken: sudo i2cdetect -y 1 moet geen error teruggeven
 • I2C speedup: sneller maken baudrate van 100Kpbs naar 1.2Mbps
  • sudo nano /boot/config.txt:
  device_tree=bcm2708-rpi-b-plus.dtb
  device_tree_param=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=1200000
  device_tree_param=i2c1=on,i2c1_baudrate=1200000
 • check dat het sneller is: sudo reboot en dan dmesg|grep baudrate moet 1200000 laten zien
 • git clone https://github.com/Q42/partyled && cd partyled
 • nohup python partyled.py &

OPERATE

 • Start de server plus web UI: ./run_simulator.sh

PLUGINS TOEVOEGEN

Generatorplugins

Dit zijn de plugins die op ca 50fps de LED-strips aansturen. Duplicate 'generators/progression1.py' naar je eigen file onder generators. De enige dingen die je hoeft aan te passen:

 1. De inhoud (niet de naam of signatuur) van de functie generator
 2. De naam van de generator in de laatste regel van de setup functie
 3. Optioneel, als je niet via de interne API werkt, ervoor zorgen dat er een knop is in de UI (index.html)

Jouw generator doet in principe maar één ding: de array rgb vullen met 3 maal het aantal LED-strips aan waarden van 0 tot 1. 0 = uit, 1 = vol aan. De array eerst de waarden R, G, en B voor strip 0, dan RGB voor strip 1, etc. Bij 10 strips dus 30 floats, 10 x RGB achter elkaar.

De generator wordt ca 50x per seconde aangeroepen op een Raspberry Pi. Zorg ervoor dat je code heel snel is, en heel stabiel in uitvoertijd. 1ms per call is al ruim. Voorkom dat de garbage collector moet langskomen.

About

Party LED system in 020

Resources

License

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.