Permalink
Browse files

Updating changelog

  • Loading branch information...
QuantumBadger committed Oct 14, 2018
1 parent 712ff80 commit 4521793a0e99c4c469113df76e0f59da2332c37d
Showing with 2 additions and 69 deletions.
  1. +1 −0 assets/changelog.txt
  2. +1 −69 src/main/res/values-cs/strings.xml
View
@@ -11,6 +11,7 @@ Preference to hide main menu items (thanks to LizardWithHat)
Fixed search to match new reddit API (thanks to ianmcxa)
Visual fix for comments containing only whitespace (thanks to Briscoooe)
Updated Dutch translation (thanks to Ghostkeeper)
Updated Czech translation (thanks to Mongata)
84/1.9.8.5
Added preference for vote/read/etc cache lifetime (thanks to Wolfgang Schnerring)
@@ -543,7 +543,7 @@
<string name="gold">Zlato</string>
<string name="pref_appearance_comment_header_items_gold">Reddit Zlato</string>
<!-- 2014-11-15 -->
<!-- 2014-11-15 -->
<string name="karma_link">Karma odkazu</string>
<string name="karma_comment">Karma komentáře</string>
@@ -568,7 +568,6 @@
<string name="webview_use_https">Použijte protokol HTTPS</string>
<!-- 2015-01-16 -->
<string name="lang_it" translatable="false">Italian</string>
<!-- 2015-01-26 -->
<string name="sort_posts_relevance">Relevantnost</string>
@@ -590,14 +589,12 @@
<!-- 2015-05-29 -->
<string name="pref_behaviour_skiptofrontpage_title">Přejít na hlavní stránu</string>
<string name="pref_behaviour_skiptofrontpage_key" translatable="false">pref_behaviour_skiptofrontpage</string>
<!-- 2015-06-07 -->
<string name="error_archived_vote" >Tento článek byl archivován a nelze pro něj hlasovat.</string>
<!-- 2015-06-20 -->
<string name="pref_behaviour_screenorientation_title">Orientace monitoru</string>
<string name="pref_behaviour_screenorientation_key" translatable="false">pref_behaviour_screenorientation</string>
<string name="screen_orientation_auto">Automaticky</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Portrét</string>
@@ -606,16 +603,13 @@
<!-- 2015-06-28 -->
<string name="options_close_all">Zavřít vše</string>
<string name="pref_menus_optionsmenu_items_key" translatable="false">pref_menus_optionsmenu_items_3</string>
<string name="pref_menus_optionsmenu_items_title">Položky nastavení menu</string>
<!-- 2015-07-05 -->
<string name="pref_behaviour_bezel_toolbar_header">Bezel panel nástrojů</string>
<string name="pref_behaviour_bezel_toolbar_swipezone_key" translatable="false">pref_behaviour_bezel_toolbar_swipezone</string>
<string name="pref_behaviour_bezel_toolbar_swipezone_title">Velikost swajp zóny v panelu nástrojů </string>
<string name="pref_behaviour_gifview_mode_title">Prohlížeč GIF souborů</string>
<string name="pref_behaviour_gifview_mode_key" translatable="false">pref_behaviour_gifview_mode</string>
<string name="pref_behaviour_gifview_mode_internal_movie">Vnitřní prohlížeč (Movie, Android 4.0+)</string>
<string name="pref_behaviour_gifview_mode_internal_legacy">Vnitřní prohlížeč (Legacy)</string>
@@ -624,14 +618,12 @@
<string name="pref_behaviour_view_mode_external_browser">Externí prohlížeč</string>
<!-- 2015-08-15 -->
<string name="pref_appearance_fontscale_inbox_key" translatable="false">pref_appearance_fontscale_inbox</string>
<string name="pref_appearance_fontscale_inbox_title">Velikost písma u doručené pošty</string>
<string name="action_delete">Smazat</string>
<string name="delete_confirm">Opravdu to chcete smazat?</string>
<string name="delete_success">Úspěšně smazáno. Položka bude viditelná, dokud neobnovíte stránku.</string>
<string name="pref_appearance_hide_username_main_menu_key" translatable="false">pref_appearance_hide_username_main_menu</string>
<string name="pref_appearance_hide_username_main_menu_title">Skrýt uživatelské jméno v hlavním menu</string>
<string name="mainmenu_useritems">Položky uživatele</string>
@@ -648,7 +640,6 @@
<string name="upgrade_v190_login_message">RedReader se aktualizoval a nyní používá oAuth pro autentizace na Redditu. Pokud jste byl přihlášen před aktualiací, jste nyní odhlášen.</string>
<string name="pref_behaviour_videoview_mode_title">Přehrávač videí</string>
<string name="pref_behaviour_videoview_mode_key" translatable="false">pref_behaviour_videoview_mode</string>
<string name="pref_behaviour_videoview_mode_internal_videoview">Vnitřní VideoView (doporučeno)</string>
<string name="pref_behaviour_videoview_mode_external_app_vlc">Externí aplikace: VLC</string>
@@ -663,23 +654,19 @@
<!-- 2015-10-31 -->
<string name="pref_behaviour_gallery_swipe_length_title">Délka swajp zóny galerie</string>
<string name="pref_behaviour_gallery_swipe_length_key" translatable="false">pref_behaviour_gallery_swipe_length</string>
<!-- 2015-11-19 -->
<string name="pref_cache_precache_comments_header">Předkešované komentáře</string>
<string name="pref_cache_precache_comments_key" translatable="false">pref_cache_precache_comments</string>
<string name="pref_cache_precache_comments_title">Předkešované komentáře</string>
<string name="pref_cache_precache_comments_wifionly_key" translatable="false">pref_cache_precache_comments_wifionly</string>
<string name="pref_cache_precache_comments_wifionly_title">Pouze na Wi-Fi</string>
<string name="mainmenu_header_subreddits_subscribed">Odebírané podreddity</string>
<string name="mainmenu_header_subreddits_pinned">Připíchnuté podreddity</string>
<string name="pin_subreddit">Připíchnout k hlavnímu menu</string>
<string name="unpin_subreddit">Odebrat z hlavního menu</string>
<string name="pref_pinned_subreddits_key" translatable="false">pref_pinned_subreddits</string>
<!-- 2015-11-22 -->
<string name="props_image_title">Informace k obrázku</string>
@@ -693,24 +680,20 @@
<!-- 2015-12-19 -->
<string name="block_subreddit">Blokovat podreddit</string>
<string name="unblock_subreddit">Odblokovat podreddit</string>
<string name="pref_blocked_subreddits_key" translatable="false">pref_blocked_subreddits</string>
<string name="block_done">Subreddit je blokován. Tento podreddit bude vyloučen z adresy /r/all.</string>
<string name="unblock_done">Subreddit je odblokován. Tento podreddit bude zahrnut do adresy /r/all.</string>
<!-- 2016-03-14-->
<string name="pref_behaviour_comment_min_key" translatable="false">pref_behaviour_comment_min</string>
<string name="pref_behaviour_comments_header">Komentáře</string>
<string name="pref_behaviour_comment_min_title">Minimální skóre komentáře</string>
<string name="pref_behaviour_comment_min_dialog_title">Sbalit komentář pokud je skóre nižší (prázné zobrazí vše)</string>
<!-- 2016-03-20 -->
<string name="lang_se" translatable="false">Svenska</string>
<!-- 2016-04-02 -->
<string name="open_with">Otevřít pomocí</string>
<string name="pref_network_tor_title">Použít síť TOR (experimentální)</string>
<string name="pref_network_tor_key" translatable="false">pref_network_tor</string>
<!-- 2016-04-03 -->
<string name="error_tor_not_installed">Síť Tor nefunguje, pokud nemáte nainstalovaný Orbot. Chcete ho nainstalovat?</string>
@@ -748,12 +731,10 @@
<!-- 2016-06-25 -->
<string name="pref_behaviour_imageview_mode_title">Prohlížeč obrázků</string>
<string name="pref_behaviour_imageview_mode_key" translatable="false">pref_behaviour_imageview_mode</string>
<string name="pref_behaviour_imageview_mode_internal_opengl">Vnitřní prohlížeč (OpenGL)</string>
<string name="pref_behaviour_albumview_mode_title">Prohlížeč alb</string>
<string name="pref_behaviour_albumview_mode_key" translatable="false">pref_behaviour_albumview_mode</string>
<string name="pref_behaviour_albumview_mode_internal_list">Vnitřní prohlížeč (seznam)</string>
@@ -763,7 +744,6 @@
<string name="inbox_unread_only">Pouze nepřečtené zprávy</string>
<!-- 2016-07-02 -->
<string name="pref_behaviour_actions_comment_longclick_key" translatable="false">pref_behaviour_actions_comment_longclick</string>
<string name="pref_behaviour_actions_comment_longclick_title">Akce při delším podržení komentáře</string>
<string name="no_comments_yet">Zde ještě nejsou žádné komentáře.</string>
@@ -786,10 +766,8 @@
<string name="edit_comment_actionbar">Upravit komentář</string>
<!-- 2016-07-16 -->
<string name="pref_behaviour_fling_comment_left_key" translatable="false">pref_behaviour_fling_comment_left</string>
<string name="pref_behaviour_fling_comment_left_title">Akce při posunutí komentáře doleva</string>
<string name="pref_behaviour_fling_comment_right_key" translatable="false">pref_behaviour_fling_comment_right</string>
<string name="pref_behaviour_fling_comment_right_title">Akce při posunutí komentáře doprava</string>
<!-- 2016-07-17 -->
@@ -800,7 +778,6 @@
<string name="action_search_comments">Vyhledat v komentářích</string>
<!-- 2016-07-29 -->
<string name="pref_appearance_navbar_color_key" translatable="false">pref_appearance_navbar_color</string>
<string name="pref_appearance_navbar_color_title">Barva navigačního panelu</string>
<string name="pref_appearance_navbar_color_option_black">Černá</string>
@@ -813,7 +790,6 @@
<string name="action_copy_text">Kopírovat text</string>
<string name="action_copy_link">Kopírovat odkaz</string>
<string name="pref_behaviour_postsort_key" translatable="false">pref_behaviour_postsort</string>
<string name="pref_behaviour_postsort">Výchozí třídění článků</string>
<!-- 2016-08-06 -->
@@ -825,20 +801,17 @@
<string name="mainmenu_header_multireddits">Multireddity</string>
<string name="pref_behaviour_share_permalink_key" translatable="false">pref_behaviour_share_permalink</string>
<string name="pref_behaviour_share_permalink_title">Sdílet jako trvalý odkaz</string>
<!-- 2016-08-10 -->
<string name="pref_cache_general_header">Obecné</string>
<string name="pref_cache_location_key" translatable="false">pref_cache_location</string>
<string name="pref_cache_location_title">Umístění úložiště keše</string>
<string name="error_cache_dir_does_not_exist_title">Chybí adresář keše</string>
<string name="error_cache_dir_does_not_exist_message">Adresář keše nebyl nalezen. Vyberte prosím jiné umístění v nastavení keše.</string>
<!-- 2016-08-15 -->
<string name="pref_behaviour_pinned_subredditsort_key" translatable="false">pref_behaviour_pinned_subreddit_sort</string>
<string name="pref_behaviour_pinned_subredditsort">Třídit připíchnuté podreddity</string>
<string name="sort_pinned_subreddit_name">Podle jména</string>
<string name="sort_pinned_subreddit_date">Podle data přidání</string>
@@ -850,48 +823,34 @@
<string name="pref_appearance_image_viewer_header">Prohlížeč obrázků</string>
<string name="pref_appearance_image_viewer_show_floating_toolbar_title">Zobrazit nad obrázkem pohyblivý panel nástrojů </string>
<string name="pref_appearance_image_viewer_show_floating_toolbar_key" translatable="false">pref_appearance_image_viewer_show_floating_toolbar</string>
<string name="pref_appearance_link_text_clickable_title">Klikatelný text odkazu</string>
<string name="pref_appearance_link_text_clickable_key" translatable="false">pref_appearance_link_text_clickable</string>
<!-- 2016-09-07 -->
<string name="pref_appearance_hide_android_status_title">Skrýt Android lištu se statusy</string>
<string name="pref_appearance_hide_android_status_key" translatable="false">pref_appearance_hide_android_status</string>
<!-- 2016-09-08 -->
<string name="pref_behaviour_enable_swipe_refresh_title">Obnovit stránku potahnutím směrem dolů</string>
<string name="pref_behaviour_enable_swipe_refresh_key" translatable="false">pref_behaviour_enable_swipe_refresh</string>
<!-- 2016-09-10 -->
<string name="mainmenu_header_subreddits_blocked">Blokované podreddity</string>
<string name="pref_behaviour_blocked_subredditsort_key" translatable="false">pref_behaviour_blocked_subreddit_sort</string>
<string name="pref_behaviour_blocked_subredditsort">Třídit blokované podreddity</string>
<string name="sort_blocked_subreddit_name">Podle jména</string>
<string name="sort_blocked_subreddit_date">Podle data přidán</string>
<!-- 2016-09-21 -->
<string name="pref_appearance_show_blocked_subreddits_main_menu_key" translatable="false">pref_appearance_show_blocked_subreddits_main_menu</string>
<string name="pref_appearance_show_blocked_subreddits_main_menu_title">Zobrazit blokované podreddity v hlavním menu</string>
<!-- 2016-10-02 -->
<string name="pref_cache_rerequest_postlist_age_key" translatable="false">pref_cache_rerequest_postlist_age</string>
<string name="pref_cache_rerequest_postlist_age_title">Obnovit články, pokud je keš starší než</string>
<string name="time_2hr">2 hodiny</string>
<string name="time_3hr">3 hodiny</string>
<string name="lang_nl" translatable="false">Nederlands</string>
<!-- 2016-10-08 -->
<string name="time_every_time">Pokaždé</string>
<!-- 2016-11-02 -->
<string name="lang_ro" translatable="false">Romanian</string>
<!-- 2016-11-14 -->
<string name="lang_hu" translatable="false">Magyar</string>
<!-- 2016-12-03 -->
<string name="theme_name_night_lowcontrast">Noc (nízké rozlišení)</string>
<string name="theme_name_ultrablack">Ultra černá</string>
@@ -917,21 +876,16 @@
<string name="action_back">Zpět</string>
<!-- 2017-03-02 -->
<string name="pref_menus_link_context_items_key" translatable="false">pref_menus_link_context_items</string>
<string name="pref_menus_link_context_items_title">Odkazovat na položky kontextového menu</string>
<string name="lang_eo" translatable="false">Esperanto</string>
<string name="lang_pl" translatable="false">Polski</string>
<!-- 2017-03-07 -->
<string name="pref_menus_subreddit_context_items_key" translatable="false">pref_menus_subreddit_context_items</string>
<string name="pref_menus_subreddit_context_items_title">Položky kontextového menu podredditu</string>
<string name="mainmenu_toast_not_subscribed">Ještě nejste přihlášeni k odběru tohoto podredditu!</string>
<string name="mainmenu_toast_subscribed">Tento podreddit již odebíráte!</string>
<string name="mainmenu_toast_not_pinned">Tento podreddit není připíchnut k hlavnímu menu!</string>
<string name="mainmenu_toast_pinned">Tento podreddit už je připíchnut k hlavnímu menu!</string>
<string name="mainmenu_toast_not_blocked">Tento podreddit není blokován!</string>
<string name="mainmenu_toast_blocked">Tento podreddit je blokován!</string>
<string name="lang_pt" translatable="false">Português</string>
<!-- 2017-04-02 -->
<string name="edit_post_actionbar">Upravit příspěvek</string>
@@ -951,46 +905,33 @@
<string name="button_prev_comment_parent">Předchozí nadřazený komentář</string>
<string name="pref_appearance_comments_show_floating_toolbar_title">Zobrazit pohyblivý panel nástrojů nad komentářem</string>
<string name="pref_appearance_comments_show_floating_toolbar_key" translatable="false">pref_appearance_comments_show_floating_toolbar</string>
<!--2017-05-08-->
<string name="download_link_title">Stáhnout soubor</string>
<string name="download_link_message">Toto je odkaz pro stahování. Chcete soubor nahrát to externího prohížeče?</string>
<!--2017-05-21-->
<string name="pref_behaviour_self_post_tap_actions_key" translatable="false">pref_behaviour_self_post_tap_actions</string>
<string name="pref_behaviour_self_post_tap_actions_title">Akce po kliknutí na vlastní příspěvek</string>
<!-- 2017-06-05 -->
<string name="lang_in" translatable="false">Bahasa Indonesia</string>
<string name="pref_menus_show_popular_main_menu_key" translatable="false">pref_menus_show_popular_main_menu</string>
<string name="pref_menus_show_popular_main_menu_title">Zobrazit /r/popular v hlavním menu</string>
<string name="pref_behaviour_video_playback_controls_key" translatable="false">pref_behaviour_video_playback_controls</string>
<string name="pref_behaviour_video_playback_controls_title">Povolit ovládání přehrávání videa</string>
<!-- 2017-06-05 -->
<string name="error_no_suitable_apps_available">Nejsou dostupné žádné vhodné aplikace.</string>
<!-- 2017-10-22 -->
<string name="pref_behaviour_sharing_share_text_key" translatable="false">pref_behaviour_comment_share_text</string>
<string name="pref_behaviour_sharing_share_text_title">Do sdílení komentářů zahrnout i text</string>
<!-- 2017-11-01 -->
<string name="disable_replies_to_infobox_failed">Nepodařilo se zakázat posílání odpovědí do příchozí pošty</string>
<!-- 2017-12-03 -->
<string name="mainmenu_random">Náhodný podreddit</string>
<string name="pref_menus_show_random_main_menu_key" translatable="false">pref_menus_show_random_main_menu</string>
<string name="pref_menus_show_random_main_menu_title">Zobrazit /r/random v hlavním menu</string>
<!-- 2018-01-16 -->
<string name="lang_fi" translatable="false">Suomi</string>
<string name="lang_my" translatable="false">မြန်မာဘာသာ</string>
<string name="lang_nb" translatable="false">Bokmål</string>
<string name="lang_ru" translatable="false">ру́сский язы́к</string>
<string name="lang_uk" translatable="false">українська мова</string>
<string name="lang_zh_rCN" translatable="false">汉语</string>
<!-- 2018-02-03 -->
<string name="mainmenu_custom_empty_search_query">Smazat vyhledávání.</string>
@@ -1001,23 +942,16 @@
<!-- 2018-02-11 -->
<string name="pref_behaviour_sharing_header">Sharing</string>
<string name="pref_behaviour_sharing_include_desc_key" translatable="false">pref_behaviour_sharing_include_desc</string>
<string name="pref_behaviour_sharing_include_desc_title">Při sdílení zahrunout i titulek a popis</string>
<string name="share_comments_for">Komentáře k %s</string>
<string name="share_comment_by_on_reddit">Komentáře od %s na Redditu</string>
<!-- 2018-03-31 -->
<string name="lang_eu" translatable="false">Euskara</string>
<!-- 2018-06-23 -->
<string name="pref_about_license_key" translatable="false">pref_about_license</string>
<string name="title_license">Licence</string>
<string name="pref_about_attribution_key" translatable="false">pref_about_attribution</string>
<string name="title_attribution">Autorství</string>
<!-- 2018-06-24 -->
<string name="pref_appearance_left_handed_key" translatable="false">pref_appearance_left_handed</string>
<string name="pref_appearance_left_handed_title">Levostranný režim</string>
<string name="post_submit_mark_nsfw">Označit jako NSFW (důležité) </string>
@@ -1031,11 +965,9 @@
<string name="sort_posts_best">Nejlepší</string>
<!-- 2018-07-08 -->
<string name="pref_behaviour_usecustomtabs_key" translatable="false">pref_behaviour_usecustomtabs_key</string>
<string name="pref_behaviour_usecustomtabs_title">Použít vlastní záložky</string>
<string name="pref_behaviour_usecustomtabs_summary">Kde je to možné, použít vlastní záložky</string>
<!-- 2018-09-11 -->
<string name="pref_behaviour_hide_read_posts_key" translatable="false">pref_behaviour_hide_read_posts</string>
<string name="pref_behaviour_hide_read_posts_title">Skrýt přečtené články</string>
</resources>

0 comments on commit 4521793

Please sign in to comment.