Контакт

David Rosca edited this page Feb 25, 2015 · 3 revisions

Available pages:

Clone this wiki locally

Преводи странице: Contact

Тражите помоћ

  • пошаљите е-пошту за David Rosca на адресу nowrep@gmail.com
  • ако више волите Jabber/XMPP drosca@kdetalk.net
  • отворите пријаву на Гитхабовом пратиоцу пријава.

ИРЦ канал

Ако више волите директан разговор, придружите се Капзилином ИРЦ каналу на irc.freenode.net.

Детаљи канала:

Сервер: irc.freenode.net
Соба: #qupzilla
Порт: 6667

ССЛ веза:

Сервер: irc.freenode.net
Соба: #qupzilla
Порт: 7000

Аутор Давид Роска ће бити на каналу колико год му то време допушта.
Имајте на уму да аутор живи у Чешкој (Централно европска временска зона, GMT+1).