Прикључци

Mladen Pejaković edited this page May 4, 2013 · 2 revisions

Available pages:

Clone this wiki locally

Преводи странице: Plugins

Прикључци

Капзилини прикључци су мале динамичке библиотеке (.so на униксима / .dll на виндоуз платформама) које могу да раде разне ствари.
То су класична Кјут проширења нижег нивоа АПИ-ија.

Како почети

Најпре преузмите изворни кôд издања Капзиле за које правите прикључак. Наћи ћете га у одељку Преузимања.
Након тога морате да компајлирате Капзилу да бисте добили libQupZilla библиотеку на коју ће се повезати ваш прикључак. У општем случају, qmake && make би требало бити довољно. Наравно, морате имати бар основне вештине програмирања у Кјут/Ц++ да бисте написали прикључак.

АПИ Прикључака

Сваки прикључак мора да садржи поткласу PluginInterface класе. Ова класа пружа неке чисто виртуелне функције које се позивају директно из Капзиле. Глобални објект PluginProxy пружа неке функције такође, али углавном емитује сигнале за прикључке.

За детаљније податке о доступним функцијама и сигналима погледајте страницу АПИ прикључака.

Примери

Пробни Прикључак је пример како направити прве кораке. Сваки фајл садржи корисна објашњења и коментаре које бисте требали да прочитате.

Учитавање прикључака

Прикључци се учитавају из предефинисаних директоријума:

  • DATADIR + /plugins (/usr/share/qupzilla/plugins на Линуксима, exe-location/plugins на Виндоузу)
  • PROFILEDIR + /plugins (~/.qupzilla/plugins на Линуксима, негде-у-фасцикли-documents/.qupzilla/plugins на Виндоузу)
  • Само на Линуксима: /usr/lib/qupzilla