The missing feedback system
PHP JavaScript CSS Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
administrative
api
buildtools
classes
config
fonts
images
javascript
models
pack
styles
templates
.gitignore
README.markdown
build.xml
class_loader.php
humans.txt
include_me.php
index.php

README.markdown

No longer Supported. Dead Project.

Липсващата система за обратна връзка.

Цел

Целта е проста - да се чуе мнението на студентите, защото то е важно. Целта е да се събира обратна връзка за преподаватели и предмети и редовно да се изпраща email до декана с нея. Системата е инициирана и с главно участие от GameCraft

Какви са стъпките, които трябва да направя ?

Сравнително малко неща :

  • Напиши и избери името на предмета на кирилица (полето е autocomplete, ако не се показва нищо, презареди страницата)
  • Избери името на преподавателя
  • Ако го няма, напиши един email на radoslav@game-craft.com
  • Напиши своето положително и своето отрицателно мнение. Важна е конструктивната критика, а на безцелният hate!
  • Ако искаш, напиши името си и кажи какво учиш. Тази информация няма да се показва публично! (Не, няма да се пращат до преподавателите ;))
  • Въведи правилно captcha-та и си готов. Туко що направи едно добро дело за факултета :)

Ще се грижим feedback-а редовно да стига до декана и до ФСС, а дори може би до съответните преподаватели :)

Бъгове

Всички открити бъгове е хубаво да се добавят в bug tracking системата на Github. Ще се стремим бързо да ги отстраняваме :)

Как да допринеса ?

Ако искаш да се включиш и да допринесеш за системата или просто да дадеш съвет/препоръка, трябва да направиш едно от следните неща

Всеки, който допринесе с нещо, ще влезе в humans.txt!

Какво има за допринасяне ?

Доста неща. Архитектурата не е перфектна, има и бъгове (срещат се по JavaScript-a). Списък с неща за разработка (на английски, по-лесно се пишат)

  • Unit testing for the PHP server side
  • Eat the jQuery spaghetti with BackboneJS
  • Visualization for the given feedback
  • API for the database

Хора, които са допринесли

Провери humans.txt :) Там я има цялата информация