No description or website provided.
Latest commit 26ae89c Oct 12, 2016 @NoobSunwell NoobSunwell committed on GitHub Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
ISSUE_TEMPLATE.md Linki Wowhead/openwow + GPS Oct 12, 2016
README.md Update README.md Oct 12, 2016

README.md

BugTracker

Poniżej znajdują się reguły, których należy przestrzegać podczas korzystania z naszego bugtrackera podczas zgłaszania nowego błędu. Wszystkie zgłoszenia, które nie będą zgodne z wzorem zostaną odrzucone, bez zagłębiania się w treść.

Zanim zgłosisz błąd

Przed zgłoszeniem błędu upewnij się, że:

 • Nie został on wcześniej zgłoszony przez innego gracza. Ponowne dodawanie tego samego błędu nie sprawi, że zostanie on naprawiony szybciej.
 • Upewnij się, że zgłaszana rzecz na pewno działa nieprawidłowo. W przypadku gry - nie zalecane jest sugerowanie się mechaniką, która jest dostępna na obecnym dodatku.
 • W przypadku zgłaszania błędu w grze - znajdź linki do zgłaszanych komponentów na stronach: WoWHead oraz OpenWoW.
 • W przypadku błędu na stronie/forum - wklej link pod którym można zobaczyć zgłaszany błąd (bezpośredni adres na stronie/forum).

Tytuł

Tytuł zgłoszenia musi zawierać następujące informacje:

 • Miejsce (jeżeli nie dotyczy to gry)
 • Kategoria (np: [QUEST][SPELL], dopuszczalne są polskie nazwy takie jak [REPUTACJA] zamiast [REPUTATION])
 • Krótka nazwa, odzwierciedlająca zgłaszany błąd

Przykłady prawidłowego tytułu:

 • [QUEST] A Father's Duty
 • [STRONA][ARMORY] Brak talentów
 • [FORUM][REPUTACJA] Brak akcji przycisku reputacji

Przykłady nieprawidłowego tytułu:

 • Zadanie nie działa
 • Problem z forum
 • [PROBLEM] Pomocy

Opis

Każde zgłoszenie musi być zgłoszone wg. określonego szablonu, zaś wszystkie pola w nim muszą zostać wypełnione i opisane.

Należy również załączyć zrzut ekranu z zaistniałym błędem, dostarczyć wszystkie możliwe linki do weryfikacji (jeżeli błąd w grze: wowhead.com, wotlk.openwow.com), mile widziane filmy z ujętym błędem.

Testerzy posiadają również przypisane komendy ".gps" - która pozwala pobrać dokładne serwerowe informacje na temat obecnego położenia gracza. Każde zgłoszenie MUSI być dostarczane z zrzutem ekranu, który pokazuje wynik tej komendy.