Skip to content
Romanian Media Propaganda AdBlock List
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
readme.md
refresh.sh
ro-media-blocklist.txt

readme.md

Romanian Media Propaganda AdBlock List

Lista AdBlock ce contine site-uri media cu comportament ciudat, creata dupa campania de dezinformari avuta loc in urma incendiului de la Colectiv.

Link lista: https://raw.githubusercontent.com/Recon/romanian-media-propaganda-adblock-list/master/ro-media-blocklist.txt

Link subscribe: subscribe (nota: link-ul de subscribe automat nu functioneaza cu toate addon-urile)

Instructiuni

Aceasta lista este compatibila cu AdBlock, AdBlock Plus, uBlock si alte addon-uri similare. Pentru a adauga aceasta lista in clientul dumneavoastra, trebuie sa accesati optiunile addon-ului instalat (accesibile de obicei prin meniul ce se deschide dand click pe iconita din toolbar) si sa adaugati link-ul de mai sus in lista personala.

Adaugare site

Pentru includerea unei adrese in aceasta lista deschideti un ticket cu linkuri catre 3-4 articole ce demonstreaza caracterul propagandistic/mincinos/manipulator al site-ului respectiv.

Referinte

You can’t perform that action at this time.