Skip to content
BashGemist, een video extractie script
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE Initial commit Jan 4, 2019
README.md youtube: Grote update vanwege upstream API update May 12, 2019
bashgemist.bat bashgemist.bat: Gebruik een meer standaard pad voor Cygwin Jan 6, 2019
bashgemist.sh rtl: Voeg ondersteuning toe voor rtlnieuws.nl May 19, 2019
bashgemist_notes.txt

README.md

BashGemist, een video-url extractie script.

Download

git clone https://github.com/Reino17/bashgemist.git

Of download de tarball.

Xidel

BashGemist heeft Xidel nodig om te kunnen functioneren.
Minimale vereiste versie is 0.9.8.

Linux

Download de Xidel Linux binary en installeer Xidel in /usr/bin.
Installeer vervolgens openssl, openssl-dev en libcrypto zodat Xidel beveiligde https-urls kan openen.

Windows

BashGemist is een Linux Bash script, maar m.b.v. Cygwin is dit script ook in Windows te gebruiken.
In Windows 10 zou het zelfs zonder Cygwin kunnen door gebruik te maken van Windows Subsystem for Linux (WSL). Ik zelf maak nog geen gebruik van Windows 10, dus informatie hieromtrent is altijd welkom.

Download en installeer Cygwin en download de Xidel Windows binary.

Stel je hebt Cygwin geïnstalleerd in C:\Cygwin\, dan is het in principe genoeg om xidel.exe in C:\Cygwin\bin uit te pakken zodat BashGemist er gebruik van kan maken.
Bewaar je xidel.exe liever ergens anders, omdat je er misschien zelf ook gebruik van wilt maken, dan kun je ook gebruik maken van een soort snelkoppeling die naar xidel.exe op die andere locatie verwijst.
Stel xidel.exe bevindt zich in D:\Software\Binaries\, start dan C:\Cygwin\Cygwin.bat om de Bash terminal te openen en voer vervolgens het volgende in:

cat > /usr/bin/xidel <<EOF
#!/bin/bash
"$(cygpath "D:\Storage\Binaries\xidel.exe")" "\$@"
EOF

In /usr/bin (of C:\Cygwin\bin) is hierdoor het bestand xidel aangemaakt, met de volgende inhoud:

#!/bin/bash
"/cygdrive/d/Storage/Binaries/xidel.exe" "$@"

Deze snelkoppeling, dit bestand xidel, kun je nu voortaan gebruiken om Xidel te starten.
Echter, als je dat nu de eerste keer probeert te doen, dan zul je het volgende zien:

xidel
bash: /usr/bin/xidel: Permission denied

xidel heeft nog geen uitvoerrechten. Voer het volgende in om dat te bewerkstelligen en je bent klaar:

chmod +x /usr/bin/xidel

Windows XP

Voor Windows XP gelden een aantal extra instructies.

Download en installeer deze Cygwin. Dit is, voor zover ik weet, de laatst werkende versie voor Windows XP.

Download de Xidel (openssl) Windows binary.
Steeds meer websites maken gebruik van TLS 1.2 encryptie/versleuteling. In Windows XP gaat de ondersteuning hiervoor niet verder dan TLS 1.0. Https-urls openen met de standaard Xidel Windows binary gaat in Windows XP daarom niet lukken. Met deze speciale Xidel binary omzeil je dit probleem door gebruik te maken van een andere beveiligingsbibliotheek (OpenSSL i.p.v. Windows's SChannel).
Deze xidel.exe vereist de dll-bestanden libcrypto-1_1.dll en libssl-1_1.dll van de OpenSSL 1.1.1 reeks, of libeay32.dll en ssleay32.dll van de verouderde OpenSSL 1.0.2 reeks. Deze heb ik zelf gecompileerd en kun je op mijn website downloaden.

Gebruik en opties

Gebruik: ./bashgemist.sh [optie] url

 -h, --help       Toon deze hulppagina.
 -f, --format FORMAAT  Formaat code. Zonder opgave wordt het best
             beschikbare formaat gekozen.
 -i, --info       Toon video informatie, incl. een opsomming
             van alle beschikbare formaten.
 -j, --json       Toon video informatie als JSON.
 -d, --debug       Toon bash debug informatie.

Gebruik -h of --help voor een actueel overzicht van ondersteunde websites.

Linux

Start de Bash terminal, ga naar de map met bashgemist.sh en je kunt van start.

Windows

Start de Bash terminal (C:\Cygwin\Cygwin.bat), ga naar de map met bashgemist.sh (in mijn geval cd /cygdrive/d/Storage/Binaries/) en ook hier kun je dan van start.

Als alternatief heb ik bashgemist.bat toegevoegd, waardoor je niet per se de Bash terminal hoeft te gebruiken. Hiermee worden Bash en bashgemist.sh op de achtergrond uitgevoerd.
Start de Windows Command Prompt (cmd.exe) en ga naar de map met bashgemist.bat en bashgemist.sh (in mijn geval D: en cd Storage\Binaries).
Het gebruik is dan vervolgens: bashgemist.bat [optie] url.

[Belangrijk] bashgemist.bat:

@ECHO off
SET PATH=C:\Cygwin\bin;%PATH%
bash.exe -c "./bashgemist.sh %*"

Standaard verwijst bashgemist.bat naar C:\Cygwin\bin voor alle Cygwin programma's. Verander dit eerst als je Cygwin ergens anders hebt geïnstalleerd!

Voorbeelden

We nemen https://www.npostart.nl/nos-journaal/28-02-2017/POW_03375558, het NOS Journaal van 28 februari 2017 20:00u, als voorbeeld:

./bashgemist.sh https://www.npostart.nl/nos-journaal/28-02-2017/POW_03375558
https://pedgewarea28b.video.kpnstreaming.nl/session/7225c984-4daf-11e9-9f58-9cb654975bc0/u7df45/hls/vod/nponep/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03375558/POW_03375558_v4.ism/POW_03375558_v4-audio=128000-video=1109000.m3u8

Zonder optie/parameter geeft BashGemist de video-url van het beste formaat terug.

Heb je liever een ander formaat, dan zul je er eerst achter moeten komen welke formaten er allemaal beschikbaar zijn. Daar is de optie/parameter -i of --info voor:

./bashgemist.sh -i https://www.npostart.nl/nos-journaal/28-02-2017/POW_03375558
Naam:     NOS Journaal 20.00 uur
Datum:     28-02-2017
Tijdsduur:   00:25:37
Ondertiteling: webvtt
Formaten:   formaat container    resolutie bitrate
        hls-0  m3u8[manifest]
        hls-1  m3u8[aac]         64kbps
        hls-2  m3u8[aac]         128kbps
        hls-3  m3u8[h264+aac] 480x270  203|64kbps
        hls-4  m3u8[h264+aac] 640x360  506|128kbps
        hls-5  m3u8[h264+aac] 768x432  707|128kbps
        hls-6  m3u8[h264+aac] 1024x576  1109|128kbps (best)

Zonder optie/parameter wordt het formaat hls-6 gekozen. Als bijv. formaat hls-4 voor jou ook voldoende is, dan kun je dat met -f of --format opgeven:

./bashgemist.sh -f hls-4 https://www.npostart.nl/POW_03375558
https://pedgewarea28b.video.kpnstreaming.nl/session/7225c984-4daf-11e9-9f58-9cb654975bc0/u7df45/hls/vod/nponep/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03375558/POW_03375558_v4.ism/POW_03375558_v4-audio=128000-video=506000.m3u8

(BashGemist accepteert ook verkorte NPO programma-urls: https://www.npostart.nl/<PRID>)

Ik heb in dit geval het NOS Journaal van een paar jaar geleden als voorbeeld genomen, omdat dit het laatste onversleutelde NOS Journaal is. Alle uitzendingen daarna (en waarschijnlijk alle video's op npostart.nl vanaf 01-03-2017) zijn versleuteld en beveiligd met DRM (Digital Rights Manangement) en zijn daardoor niet te downloaden.

Video rechtstreeks bekijken

Linux

We nemen https://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv, de livestream van Omrop Fryslân, en VLC media player als voorbeeld:

vlc $(./bashgemist.sh https://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv)

Windows

We nemen https://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv, de livestream van Omrop Fryslân, en Media Player Classic - Home Cinema (welke in C:\Program Files\Media\MPC-HC is geïnstalleerd) als voorbeeld.

Bash:

/cygdrive/c/Program\ Files/Media/MPC-HC/mpc-hc.exe $(./bashgemist.sh https://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv)

CMD:

FOR /F %A IN ('bashgemist.bat https://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv') DO "C:\Program Files\Media\MPC-HC\mpc-hc.exe" %A

Of natuurlijk...

bashgemist.bat https://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv | clip

...en MPC-HC handmatig starten, waarbij clip de video-url naar het klembord kopieert.

Video downloaden

Progressieve videostreams (pg-#) kun je zo met je browser downloaden.
Dynamische (of adaptieve) videostreams (hls-# / dash-#) zijn strikt gezien afspeellijsten, en dus tekstbestanden, die verwijzen naar de video opgedeeld in allerlei fragmenten van 5 tot 10 seconden. Voor deze videostreams heb je FFmpeg nodig om ze te kunnen downloaden.
Toch zou ik adviseren om ook de progressieve videostreams met FFMpeg te downloaden. Ten eerste omdat sommige smart tv's niet alle gedownloade mp4-bestanden goed af kunnen spelen en ten tweede vanwege 'overhead'. Dit kan wel tot een 7% kleinere bestandsgrootte leiden.

We nemen https://www.rtl.nl/video/f2068013-ce22-34aa-94cb-1b1aaec8d1bd, het RTL Nieuws van 1 januari 2019 19:30u, als voorbeeld.

Linux

Download en installeer FFmpeg. Vervolgens:

ffmpeg -i $(./bashgemist.sh https://www.rtl.nl/video/f2068013-ce22-34aa-94cb-1b1aaec8d1bd) -c copy bestandsnaam.mp4

Windows

Download FFmpeg.

Bash:

./ffmpeg.exe -i $(./bashgemist.sh https://www.rtl.nl/video/f2068013-ce22-34aa-94cb-1b1aaec8d1bd) -c copy bestandsnaam.mp4

CMD:

FOR /F %A IN ('bashgemist.bat https://www.rtl.nl/video/f2068013-ce22-34aa-94cb-1b1aaec8d1bd') DO ffmpeg.exe -i %A -c copy bestandsnaam.mp4

Windows XP

Wat voor Xidel geldt, geldt ook voor FFmpeg. Als FFmpeg niet is gecompileerd met een andere beveiligingsbibliotheek, dan kun je geen https-urls met TLS 1.2 encryptie/versleuteling openen. Daarnaast wordt Windows XP officieel ook niet meer ondersteund door FFmpeg. Sinds voorjaar 2017 ben ik daarom zelf FFmpeg gaan compileren. Mijn binaries zijn gecompileerd met mbedTLS, zijn Windows XP compatible én werken op oude cpu's zonder SSE2 ondersteuning.

De download commando's blijven gewoon hetzelfde.

Videofragment downloaden

We nemen https://www.npostart.nl/rotterdam-wil-verborgen-armoede-in-kaart-brengen/17-02-2017/POMS_NOS_7332481, een videofragment uit het NOS Journaal van 17-02-2017, als voorbeeld:

./bashgemist.sh -i https://www.npostart.nl/rotterdam-wil-verborgen-armoede-in-kaart-brengen/17-02-2017/POMS_NOS_7332481
Naam:     NOS Journaal: Rotterdam wil verborgen armoede in kaart brengen
Datum:     17-02-2017
Tijdsduur:   00:01:14
Begin:     00:06:28
Einde:     00:07:42
Ondertiteling: webvtt
Formaten:   formaat container    resolutie bitrate
        hls-0  m3u8[manifest]
        hls-1  m3u8[aac]         64kbps
        hls-2  m3u8[aac]         128kbps
        hls-3  m3u8[h264+aac] 480x270  202|64kbps
        hls-4  m3u8[h264+aac] 640x360  502|128kbps
        hls-5  m3u8[h264+aac] 768x432  702|128kbps
        hls-6  m3u8[h264+aac] 1024x576  1004|128kbps (best)

Download:   ffmpeg -ss 00:06:00 -i <url> -ss 28 -t 00:01:14 [...]

Als je deze video op npostart.nl bekijkt, dan zie je een videofragment van een dikke minuut lang die begint op 6½ minuut vanaf het begin. De video-urls (van alle formaten) echter zijn die van de hele aflevering. Gelukkig kun je met FFmpeg een begintijd en een tijdsduur opgeven om op die manier een videofragment eruit te knippen.
In dit geval willen we ook de ondertiteling graag meenemen in het videobestand en deze de voorgestelde naam + datum geven.

BashGemist is een video-url extractie script en geeft (al dan niet met -f of --format) alleen de video-url terug. Toch zijn er met de optie/parameter -j of --json meer mogelijkheden. De video informatie hierboven wordt hiermee teruggegeven als JSON; het formaat waarin BashGemist ook alles verwerkt (hieronder iets ingekort):

./bashgemist.sh -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481
{
 "name": "NOS Journaal: Rotterdam wil verborgen armoede in kaart brengen",
 "date": "17-02-2017",
 "duration": "00:01:14",
 "start": "00:06:28",
 "end": "00:07:42",
 "subtitle": {
  "format": "webvtt",
  "url": "https://rs.poms.omroep.nl/v1/api/subtitles/POW_03372926/nl_NL/CAPTION.vtt"
 },
 "formats": [
  {
   "format": "hls-0",
   "container": "m3u8[manifest]",
   "url": "https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/playlist.m3u8"
  },
  {
   "format": "hls-1",
   "container": "m3u8[aac]",
   "resolution": null,
   "bitrate": "64kbps",
   "url": "https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/POW_03372926_v4-audio=64000.m3u8"
  },
  {
   "format": "hls-2",
   "container": "m3u8[aac]",
   "resolution": null,
   "bitrate": "128kbps",
   "url": "https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/POW_03372926_v4-audio=128000.m3u8"
  },
  {
   "format": "hls-3",
   "container": "m3u8[h264+aac]",
   "resolution": "480x270",
   "bitrate": "202|64kbps",
   "url": "https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/POW_03372926_v4-audio=64000-video=202000.m3u8"
  },
  [...]
  {
   "format": "hls-6",
   "container": "m3u8[h264+aac]",
   "resolution": "1024x576",
   "bitrate": "1004|128kbps",
   "url": "https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/POW_03372926_v4-audio=128000-video=1004000.m3u8"
  }
 ]
}

Dit is waar je Xidel heel goed voor kunt gebruiken.

Linux

De door BashGemist gegenereerde JSON 'pipen' we naar Xidel en deze geeft alle informatie terug van de JSON attributen die we opgeven:

./bashgemist.sh -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel -s - -e '
 $json/(
  name,
  date,
  duration,
  start,
  subtitle/url,
  (formats)()[format="hls-6"]/url
 )
'
NOS Journaal: Rotterdam wil verborgen armoede in kaart brengen
17-02-2017
00:01:14
00:06:28
https://rs.poms.omroep.nl/v1/api/subtitles/POW_03372926/nl_NL/CAPTION.vtt
https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/POW_03372926_v4-audio=128000-video=1004000.m3u8

In een bestandsnaam mag geen : voorkomen, dus die vervangen we voor een -. Daar plakken we de datum achter met haakjes er omheen, maar zonder streepjes. Vervolgens splitten we de begintijd nog in tweeën; de begintijd afgerond op 30 seconden en de resterende seconden. (Met de -ss 00:06:00 vóór FFmpeg's input -i <url> slaat FFmpeg de eerste 6 minuten over en begint dan met lezen. Met de -ss 00:00:28 (of 28) daarna zoekt FFmpeg de resterende 28 seconden nauwkeurig naar het juiste beginpunt. Met -t 00:01:14 zal FFmpeg na 1 minuut en 14 seconden stoppen met lezen/verwerken.)

./bashgemist.sh -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel -s - -e '
 $json/(
  concat(
   replace(
    name,
    ":",
    "-"
   ),
   " (",
   replace(
    date,
    "-",
    ""
   ),
   ")"
  ),
  duration,
  time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration("PT1S")),
  seconds-from-time(start) mod 30,
  subtitle/url,
  (formats)()[format="hls-6"]/url
 )
'
NOS Journaal- Rotterdam wil verborgen armoede in kaart brengen (17022017)
00:01:14
00:06:00
28
https://rs.poms.omroep.nl/v1/api/subtitles/POW_03372926/nl_NL/CAPTION.vtt
https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NTM1NTkxMDYsInVyaSI6Ilwvdm9kXC9ucG9cL3VzcFwvbnBvXC9obHNfdW5lbmNyeXB0ZWRcL1BPV18wMzM3MjkyNlwvUE9XXzAzMzcyOTI2X3Y0LmlzbSIsImNsaWVudF9pcCI6IjgwLjEwMS40OS41In0.MusH2x9u7kI47-yXgM6YKBW6F9Y0uvfAbxhPwFm_iQU/vod/npo/usp/npo/hls_unencrypted/POW_03372926/POW_03372926_v4.ism/POW_03372926_v4-audio=128000-video=1004000.m3u8

Met deze informatie kun je nu een FFmpeg commando samenstellen. Dit kan op 3 manieren:

 • Exporteer de informatie als variabelen en raadpleeg die daarna in een aparte FFmpeg commando:
eval "$(./bashgemist.sh -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel -s - -e '
 $json/(
  name:=concat(
   replace(
    name,
    ":",
    "-"
   ),
   " (",
   replace(
    date,
    "-",
    ""
   ),
   ")"
  ),
  t:=duration,
  ss1:=time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration("PT1S")),
  ss2:=seconds-from-time(start) mod 30,
  sub:=subtitle/url,
  url:=(formats)()[format="hls-6"]/url
 )
' --output-format=bash)"

ffmpeg \
-ss $ss1 -i $url \
-ss $ss1 -i $sub \
-ss $ss2 -t $t \
-c copy \
-c:s srt -metadata:s:s language=dut \
"$name.mkv"

De FFmpeg commando vertaalt dus naar:

ffmpeg \
-ss 00:06:00 -i https://nl-ams-p6-am5.cdn.streamgate.nl/[...]/POW_03372926_v4-audio=128000-video=1004000.m3u8 \
-ss 00:06:00 -i https://rs.poms.omroep.nl/v1/api/subtitles/POW_03372926/nl_NL/CAPTION.vtt \
-ss 28 -t 00:01:14 \
-c copy \
-c:s srt -metadata:s:s language=dut \
"NOS Journaal- Rotterdam wil verborgen armoede in kaart brengen (17022017).mkv"

FFmpeg opent de video-url en de ondertiteling-url en slaat de eerste 6 minuten en 28 seconden over. Na 1 minuut en 14 seconden gaat weer de schaar erin. De audio- en videostream worden gekopieerd. De ondertiteling wordt geconverteerd van webvtt naar subrip en wordt gelabeld als Nederlands. Ten slotte wordt alles in een mkv-container gestopt.


 • Gebruik interne variabelen en gebruik Xidel's system() om FFmpeg vanuit Xidel aan te roepen:
./bashgemist.sh -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel -s - -e '
 $json/(
  let $name:=concat(
     replace(
      name,
      ":",
      "-"
     ),
     " (",
     replace(
      date,
      "-",
      ""
     ),
     ")"
    ),
    $t:=duration,
    $ss1:=time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration("PT1S")),
    $ss2:=seconds-from-time(start) mod 30,
    $sub:=subtitle/url,
    $url:=(formats)()[format="hls-6"]/url
  return
  system(
   x"bash -c ""ffmpeg \
    -ss {$ss1} -i {$url} \
    -ss {$ss1} -i {$sub} \
    -ss {$ss2} -t {$t} \
    -c copy \
    -c:s srt -metadata:s:s language=dut \
    """"{$name}.mkv"""" \
   """
  )
 )
'
 • Gebruik Xidel's system() om FFmpeg vanuit Xidel aan te roepen met alle informatie rechtstreeks uit de JSON:
./bashgemist.sh -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel -s - -e '
 $json/(
  system(
   x"bash -c ""ffmpeg \
    -ss {time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration("PT1S"))} \
    -i {(formats)()[format="hls-6"]/url} \
    -ss {time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration("PT1S"))} \
    -i {subtitle/url} \
    -ss {seconds-from-time(start) mod 30} \
    -t {duration} \
    -c copy \
    -c:s srt -metadata:s:s language=dut \
    """"{
     concat(
      replace(
       name,
       ":",
       "-"
      ),
      " (",
      replace(
       date,
       "-",
       ""
      ),
      ")"
     )
    }.mkv"""" \
   """
  )
 )
'

Windows

 • Exporteer de informatie als variabelen en raadpleeg die daarna in een aparte FFmpeg commando:
FOR /F "delims=" %A IN ('bashgemist.bat -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 ^| xidel.exe -s - -e ^"
 $json/^(
  name:^=concat^(
   replace^(
    name^,
    ':'^,
    '-'
   ^)^,
   ' ^('^,
   replace^(
    date^,
    '-'^,
    ''
   ^)^,
   '^)'
  ^)^,
  t:^=duration^,
  ss1:^=time^(start^) - ^(seconds-from-time^(start^) mod 30 * dayTimeDuration^('PT1S'^)^)^,
  ss2:^=seconds-from-time^(start^) mod 30^,
  sub:^=subtitle/url^,
  url:^=^(formats^)^(^)[format^='hls-6']/url
 ^)
^" --output-format^=cmd') DO %A

ffmpeg.exe ^
-ss %ss1% -i %url% ^
-ss %ss1% -i %sub% ^
-ss %ss2% -t %t% ^
-c copy ^
-c:s srt -metadata:s:s language=dut ^
"%name%.mkv"
 • Gebruik interne variabelen en gebruik Xidel's system() om FFmpeg vanuit Xidel aan te roepen:
bashgemist.bat -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel.exe -s - -e ^" ^
 $json/( ^
  let $name:=concat( ^
     replace( ^
      name, ^
      ':', ^
      '-' ^
     ), ^
     ' (', ^
     replace( ^
      date, ^
      '-', ^
      '' ^
     ), ^
     ')' ^
    ), ^
    $t:=duration, ^
    $ss1:=time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration('PT1S')), ^
    $ss2:=seconds-from-time(start) mod 30, ^
    $sub:=subtitle/url, ^
    $url:=(formats)()[format='hls-6']/url ^
  return ^
  system( ^
   x'ffmpeg.exe ^
   -ss {$ss1} -i {$url} ^
   -ss {$ss1} -i {$sub} ^
   -ss {$ss2} -t {$t} ^
   -c copy ^
   -c:s srt -metadata:s:s language=dut ^
   \"{$name}.mkv\"' ^
  ) ^
 ) ^
"
 • Gebruik Xidel's system() om FFmpeg vanuit Xidel aan te roepen met alle informatie rechtstreeks uit de JSON:
bashgemist.bat -j https://www.npostart.nl/POMS_NOS_7332481 | xidel.exe -s - -e ^" ^
 $json/( ^
  system( ^
   x'ffmpeg.exe ^
   -ss {time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration('PT1S'))} ^
   -i {(formats)()[format='hls-6']/url} ^
   -ss {time(start) - (seconds-from-time(start) mod 30 * dayTimeDuration('PT1S'))} ^
   -i {subtitle/url} ^
   -ss {seconds-from-time(start) mod 30} ^
   -t {duration} ^
   -c copy ^
   -c:s srt -metadata:s:s language=dut ^
   \^"{ ^
    concat( ^
     replace( ^
      name, ^
      ':', ^
      '-' ^
     ), ^
     ' (', ^
     replace( ^
      date, ^
      '-', ^
      '' ^
     ), ^
     ')' ^
    ) ^
   }.mkv\^"' ^
  ) ^
 ) ^
"

Youtube video downloaden

We nemen https://www.youtube.com/watch?v=GuoxLggqI_g, een documentaire, als voorbeeld:

./bashgemist.sh -i https://www.youtube.com/watch?v=GuoxLggqI_g
Naam:     The Uncertainty Has Settled (Full film)
Datum:     07-11-2018
Tijdsduur:   01:28:26
Ondertiteling: ttml
Formaten:   formaat container     resolutie    frequentie bitrate
        pg-1   mp4[h264+aac]   640x360
        pg-2   webm[vp8+vorbis] 640x360
        pg-3   mp4[h264+aac]   1280x720
        dash-1  webm[opus]             48kHz    91kbps
        dash-2  webm[opus]             48kHz    109kbps
        dash-3  mp4[aac]              44.1kHz   135kbps
        dash-4  webm[vorbis]            44.1kHz   145kbps
        dash-5  webm[opus]             48kHz    176kbps
        dash-6  webm[vp9]     256x144@25fps        102kbps
        dash-7  mp4[h264]     256x144@25fps        115kbps
        dash-8  webm[vp9]     426x240@25fps        233kbps
        dash-9  mp4[h264]     426x240@25fps        337kbps
        dash-10 webm[vp9]     640x360@25fps        431kbps
        dash-11 mp4[h264]     640x360@25fps        740kbps
        dash-12 webm[vp9]     854x480@25fps        776kbps
        dash-13 mp4[h264]     854x480@25fps        1357kbps
        dash-14 webm[vp9]     1280x720@25fps        1619kbps
        dash-15 mp4[h264]     1280x720@25fps        2402kbps
        dash-16 webm[vp9]     1920x1080@25fps       2882kbps
        dash-17 mp4[h264]     1920x1080@25fps       4826kbps (best)

I.t.t. bij vele andere websites zijn bij Youtube de DASH audio- en videostreams gescheiden van elkaar. Tenzij je genoegen neemt met de pg-# videostreams zul je ze dus moeten combineren. We willen de 1080p H.264 videostream graag combineren met de AAC audiostream.
De documentaire is nederlands-, duits- en engelstalig en heeft geen "hardsubs" (ondertiteling als onderdeel van het videobeeld zelf), maar wel "softsubs" (een aparte ondertitelingstream). Deze pakken we dus ook mee.

De ondertiteling is in dit geval van het type TTML. FFmpeg ondersteunt dit op XML gebaseerde formaat (nog) niet. Xidel daarentegen is hier bij uitstek geschikt voor. Waar Youtube-dl hier flink wat regels aan code voor nodig heeft is het voor Xidel en een simpele query zo gepiept om deze ondertiteling te converteren naar het meest gangbare SRT formaat. Voordat we de audio- en videostream erbij pakken moet dit dus eerst.
Om BashGemist maar één keer aan te hoeven roepen wijzen we een variabele toe aan de gegenereerde JSON:

bg_json=$(./bashgemist.sh -j https://www.youtube.com/watch?v=GuoxLggqI_g)

We 'pipen' deze JSON naar Xidel. Xidel opent de TTML ondertiteling-url en converteert deze naar SRT. Xidel's uitvoer slaan we op als ondertiteling.srt:

printf '%s' $bg_json | xidel -s - --xquery '
 for $x at $i in $json/subtitle/doc(url)//text
 return (
  $i,
  concat(
   format-time(
    $x/@start * duration("PT1S"),
    "[H01]:[m01]:[s01],[f001]"
   ),
   " --> ",
   format-time(
    $x/(@start + @dur) * duration("PT1S"),
    "[H01]:[m01]:[s01],[f001]"
   )
  ),
  parse-xml($x),
  ""
 )
' > ondertiteling.srt

Als alternatief kun je ook een here-string en Xidel's file:write-text-lines()-functie gebruiken:

<<< $bg_json xidel -s - --xquery '
 file:write-text-lines(
  "ondertiteling.srt",
  for $x [...]
 )
'

We 'pipen' de JSON weer naar Xidel en exporteren vervolgens de naam en de gewenste video- en audio-url als variabelen:

eval "$(printf '%s' $bg_json | xidel -s - -e '
 name:=$json/name,
 v_url:=$json/(formats)()[format="dash-17"]/url,
 a_url:=$json/(formats)()[format="dash-3"]/url
' --output-format=bash)"

Als laatste roepen we FFmpeg aan. We openen de video- en audio-url én de zojuist geconverteerde ondertiteling.srt. De ondertiteling wordt gelabeld als "Dutch". Met -c copy voeren we een zogenaamde stream-copy uit waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt. Met "$name.mkv" als uitvoer zal The Uncertainty Has Settled (Full film).mkv het resultaat zijn:

ffmpeg -i $v_url -i $a_url -i ondertiteling.srt -c copy -metadata:s:s language=dut "$name.mkv"

Disclaimer

Omdat ik een Windows gebruiker ben kan het zijn dat de informatie hierboven omtrent Linux niet allemaal klopt, of niet volledig is. Laat het me gerust weten mocht dat het geval zijn.

You can’t perform that action at this time.