Automatic pool control using arduino NANO
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Bazen.fzz
Bazen_bb.png
Bazen_pcb.png
IMG_20180501_163457.jpg
README.md
bazen.ino

README.md

BazenBot

Automatické ovládání bazénu na platformě arduino NANO

Tohle je mé první seznámení s arduinem a taky první projekt.

Díly:

1/ Arduino NANO

2/ RTC - DS3231

3/ LCD 16x2 / I2C - NOVĚ LCD 20x4 I2C!

4/ 2x Thermometer DS18B20

5/ 4x Buttons

6/ modul 4 relay

7/ Motorized Ball Valve,DC5V/12V 1"

8/ 3x LED - NOVĚ BEZ LED

9/ 1x DUO LED - NOVĚ BEZ LED

10/ 4x rezistor 330Ω - NOVĚ BEZ REZISTORŮ - není třeba když nejsou LED

11/ 1x resitor 4k7Ω

Photos of construction:

http://rellik.rajce.idnes.cz/BazenBot/

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=J7qZgJJ588w&t=6s

Funkce:

Automatika funguje ve dvou režimech:

1/ Brzo ráno a pozdě večer dle nastaveného času spouští filtraci a dávkuje chlor. Filtrace je nastavená na dobu jedné hodiny a dávka chloru dle průtoku čerpadla a velikosti bazénu na 40 sekund.

2/ Mimo předchozí nastavené filtrování hlídá teplotu solárního panelu a teplotu vody v bazénu. Pokud je teplota bazénu nízká (v kódu pod 24°C) a teplota soláru vyšší, tak zapne filtraci a přepne ventil pro ohřev. Na čidle teploty soláru je pak nastavená hysterze, která omezuje časté spínání čerpadla. Dále pak pokud je už teplota bazénu na požadované teplotě, tak se nic neděje a to i když je teplota soláru vyšší. Nově má funkci chlazení vody, pokud její teplota překročí nastavený limit. Zapne se solární "ohřev" v dobu kdy je na něm teplota nižší než vody v bazénu (zejména v noci) a je mimo nastavenou dobu dobu filtrace.

Dávka chloru:

Po zmáčknutí se přeruší automatika bazénu, zapne se filtrační čerpadlo a následně čerpadlo chloru. Po dávce chloru vypne čerpdalo po nasatveném časovém odstupu kdy přejde opět i celý systém do automatického režimu. Tento režim ještě není plně vychytaný a je nutné tuto činnost dávat dle hodin v 0-5 sekundě jakékoliv minuty.

Čištění/filtrace:

Po zmáčknutí tlačítka se vypne automatika, zapne filtrační čerpadlo a přepne ventil ohřevu pokud byl v poloze na ohřev. Tato činnost je dobrá pro promíchání vody v bazénu po aplikacji jiných chemikálií než je chlor.

Pokud se má bazén čistit, je nutné zmáčknout tlačítko "OFF", čímž se systém vypne. V tuto dobu je možné si připravit věci potřebné k vysávání (čištění) bazénu. Pak stačí zmáčknout tlačítko "Čištění/filtrace" a vyčistit bazén. Po čištění opět vypnout (OFF), dát vše do původního stavu a opět zapnout automatiku, případně dát novou dávku chloru.