Trafikverket API C# Wrapper
C#
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Trafikverket API
README.md
Trafikverket API.sln

README.md

C# Class Library för att hämta data från Trafikverkets inofficiella API/Webservice

Använd denna kod för att antingen skapa en DLL som du sedan inkluderar i dina projekt eller inkludera hela projektet och hämta data från Trafikverkets inofficiella API/Webservice med ditt .Net projekt.

Använd koden som du vill, men du får gärna länka till detta repo på ett.

Varför har jag gjort detta?

Till att börja med så är jag trött på att Trafikverket och SJ vägrar släppa ett API öppet även när dem släpper en ny sida hos dem där dem använder en webservice som vem som helst kan komma åt så vägrar dem ge information och öppna up det till alla.

Det var Erik Pettersson (ptz0n) som skrev ett bra innehållsrikt blogg inlägg om Trafikverkets nya webservice som fick mig att fundera på att börja använda det, läsa hans tekniska blogg inlägg om det här: http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/

Sen kom jag i kontakt med @jope som ville att vi skulle försöka hjälpas åt att göra en wrapper i .Net och på den vägen är det.