Skip to content
Lukáš Petrovický edited this page Nov 7, 2017 · 18 revisions

RoboZonky je investiční robot pro platformu Zonky. Jeho úkolem je tiše sedět v koutě a, objeví-li se na tržišti nějaká půjčka podle vámi zadaných parametrů, po ní okamžitě skočit. Tomuto účelu je podřízeno vše ostatní, RoboZonky nemá grafické uživatelské rozhraní. Je to aplikace pro příkazovou řádku, navržená aby běžela nepovšimnuta v ústraní. Můžete ho nainstalovat grafickým instalátorem. Více zde.

RoboZonky řídí své investování skrze investiční strategii, kterou máte vždy plně pod kontrolou. Tato strategie se nastavuje v textovém konfiguračním souboru. Více o strategii se dozvíte tady.

RoboZonky bude potřebovat vaše přihlašovací údaje do Zonky. Nebojte se, bude je používat pouze ke komunikaci se serverem Zonky a nikdy je nebude vypisovat na příkazovou řádku ani nikam jinam. I přesto si ale můžete přečíst, jak je lépe zabezpečit.

RoboZonky také za běhu vypisuje hromadu informací o tom, co právě dělá a jak se mu to daří. Pokud si přejete na tom cokoliv změnit, podívejte se na nastavení logování.

RoboZonky je počítačový program. Jako takový obsahuje chyby. Může třeba vaše peníze investovat do špatné půjčky, nebo investovat více než by měl. Pokud si nebudete hlídat svoje přihlašovací údaje, někdo je může zneužít. Pokud máte z používání robota obavy, nepoužívejte ho. Děláte tak na své vlastní nebezpečí.

A nezapomeňte, že RoboZonky je open source! Pokud jste našli chybu, můžete ji opravit. Pokud chcete RoboZonky něco naučit, můžete. A pokud byste chtěli pomoci ostatním investorům, můžete třeba pomáhat psát tuhle Wiki. Představivosti se meze nekladou, tak veselé Zonkování!

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.