Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

ArduinoLearningKitStarter

[English version follows]

Licence: CC BY-SA 4.0

Knihovna: ArduinoLarningKitStarter-library (PlatformIO)

Výukový kit pro Arduino Nano, Arduino Uno a ESP32-DevKitC určeným začátečníkům od RobotikaBrno.cz. Cílem projektu je usnadnit úplným začátečníkům jejich první krůčky s Arduinem a vyhnout se "bastlení vrabčího hnízda". Náš kit si klade za cíl odstranit typické nedostatky vývojových desek pro Arduina – jako např. malý počet napájecích pinů pro periférie. Veškeré komponenty jsou ve velkých pouzdrech, což umožňuje desku osadit i začátečníkům.

Deska obsahuje:

 • 4 LED
 • RGB LED
 • 3 tlačítka
 • 2 potenciometry
 • 5 konektorů pro připojení modelářského servomotoru (s posíleným napájením přes microUSB konektor)
 • port pro připojení vlhkoměrného čidla DHT11
 • port pro připojení sériové linky
 • odpojitelné blokovací kondenzátory u tlačítek pro demonstraci zákmitů
 • fotorezistor
 • dostatečný počet napájecích pinů

Náš kit také funguje jako redukce Arduino Nano-Uno a umožňuje tak připojit k Arduinu Nano shieldy určené pro Arduino Uno. V případě že by nějaká komponenta kitu znemožňovala funkci shieldu, je možné ji přes pájecí můstek odpojit.

Jak s naším kitem začít? Postupuj podle Wiki stránky.

English Version

License: CC BY-SA 4.0

Library: ArduinoLarningKitStarter-library (PlatformIO)

Learning kit for Arduino Nano, Arduino Uno and ESP32-DevKitC
for complete beginners by RobotikaBrno.cz. This kit tries ease the first steps with Arduino programming and tries to prevent a "wire mess". It also tries to eliminate usual imperfections of Arduino-like boards - e.g. the lack of sufficient number of power supply pins for your peripherals. All the components are in large packages and therefore, even a beginner can populate this board.

The board contains:

 • 4 LEDs
 • RGB LED
 • 3 buttons
 • 2 potentiometers
 • 5 connectors for RC servo (with external power supply)
 • port for humidity sensor DHT11
 • port for serial line
 • detachable debouncing capacitors for a button to demonstrate this phenomenon
 • photo resistor
 • sufficient number of power pins

The kit can be also used as a converter for Arduino Nano-Uno and therefore, shields originally intended for Arduino Uno can be also used with Arduino Nano. If there is pin collision between shield and a kit component, the component can be disconnected using a solder bridge.

Getting started - read our wiki page.

Photos (version 2.0)

The latest version is v3.2.

/media/ALKS_v2.0_2.01_top.JPG

/media/ALKS_v2.0_2.02_top+nano.JPG

/media/ALKS_v2.0_2.03_trig+nano.JPG

/media/ALKS_v2.0_3.00_top.JPG

/media/ALKS_v2.0_3.01_bot.JPG

/media/ALKS_v2.0_3.02_trig+nano.JPG

You can’t perform that action at this time.