Skip to content

RB3201-RBControl (RBC) is a universal controller for hobby robots.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

RoboticsBrno/RB3201-RBControl

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

RB3201-RBControl

[English version follows]

RB3201-RBControl (RBC) - univerzální deska pro stavbu hobby robotů.

Licence: CC BY-SA 4.0

Arduino knihovna: RB3201-RBControl-library (PlatformIO)

Jde v podstatě o shield k vývojovému kitu ESP32-DevKitC, který má dva hlavní cíle:

 • umožnit snadné připojení velkého množství různých periférií (motory s enkodéry, serva, senzory...)
 • rozšířit počet pinů desky ESP32

Hlavní vlastnosti

 • současně ovládat až 8 DC motorů (1,5 A trvale, 2A špičkově každý) a obsluhovat 8 enkodérů pro tyto motory
 • po osazení spínanými zdroji napájet a ovládat 4 serva nebo 8 mikroserv
 • vyvedená I2C sběrnice - celkem 6x (4x s 3,3 V a 2x s 5 V logickou úrovní)
 • expandér pinů, který je připojený přes I2C a obsluhuje další dva porty A,B po 8 pinech (celkem dalších 16 pinů)
 • tři tlačítka, 4 LED a piezo
 • připravena ochrana proti přepólování a podvybití

Rozšiřující moduly

Motor enkodér

DPS jako enkodér na upravené levné čínské motory s magnetem

Lego konektor

English Version

RB3201-RBControl (RBC) is a universal controller for hobby robots.

License: CC BY-SA 4.0

Arduino library: RB3201-RBControl-library (PlatformIO)

The board is a shield for ESP32-DevKitC with the following two main functions:

 • the board allows connecting a variety of peripherals (DC motors with encoders, RC servo motors, sensors, etc...)
 • it expands the ESP32 GPIOs.

Main Features

 • it can control up to 8 DC motors (1.5 A average, 2 A peak for each motor), possibly with an encoder for each motor;
 • after populating switching power supplies, it can power and control 4 servo motors or 8 micro servo motors;
 • there are I2C headers for connection up to 6 peripherals (4x 3.3V, 2x 5V);
 • there is an I2C GPIO expander, which adds two ports (A and B), 8 GPIOs each;
 • three push buttons, four LEDs and a piezo buzzer built-in;
 • reverse polarity and over-discharge protection.

Expanding modules

MotorEncoder

PCB encoder for dirty cheap Chinese DC motors with encoders.

LegoConnector

Schema (PDF)

Logic RB3201-RBControl - schema logic

Power RB3201-RBControl - schema power

PCB (PDF)

RB3201-RBControl - PCB

Photos

RB3201-RBControl - PCB photo - top

RB3201-RBControl - PCB photo - side