All materials for our summer RoboCamp at Sebranice. Topic: Getting started with Arduino
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assignments
demo_projects
lectures
tahaky
Arduino_Nano_Pinout.png
README.md

README.md

RoboCamp 2016: Getting started with Arduino

All materials for our summer RoboCamp at Sebranice. All material are in the Czech languages.

RoboTábor 2016: Začínáme s Arduinem

Ahoj! V tomto repozitář nalezneš všechny materiály pro náš tábor.

Rozcestník

  • v adresáři demo_projects jsou k nalezení zdrojové kódy od demostrací jednotlivých periferií. Kódy jsou často založeny na již existujících ukázkových projektech nalezených různě na internetu, zdroj je vždy v komentáři uveden.

  • na našich stránkách RobotikaBrno.cz nalezneš návody pro instalaci prostředí a základní použití Arduina