Skip to content

RoboticsBrno/mickoflus-demo01

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

47 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Mickoflus-demo01 Build Status

[English version follows]

Toto je ukázkový program pro Míčkoflus. Může řídit motory, věž, střílet a vypisovat nějaké informace do logu.

Struktura

Míčkoflus je řízen RBController Android App. Aplikace si stáhne řídící HTML stránku z ESP, která je umístěná v data/index.html. Můžeš ji modifikovat jak uznáš za vhodné, ale pamatuj, že potom musíš zmáčknout obnovovací tlačítko v android aplikaci.

Hlavní kód je v src/main.cpp.

English version

This is a demo project for Míčkoflus. It can control the motors, turret, shoot and print some info into log.

Structure

The Míčkoflus is controlled by the RBController Android App. It downloads the control HTML page from the esp, and the page is located in data/index.html. You can modify it freely, but remember to push the refresh button in android app after doing so.

The main esp code is in src/main.cpp.

About

Demo firmware for the Míčkoflus

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages