Skip to content
RBKweb Ultimate Survival Kit
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
.vscode
chrome-webstore
configUI
dist
src
webpack
.gitignore
.travis.yml
ChangeLog.md
LICENSE
Makefile
README.md
jest.config.js
package.json
tsconfig.json

README.md

RUSK - RBKweb Ultimate Survival Kit (A Chrome Extension)

Join the chat at https://gitter.im/RBKweb-ext/Lobby

Dette er en Chrome-extension som legger til funksjonalitet og diverse digg til RBKweb-forumet. Det meste av funksjonalitet kan skrus av og på eller fininnstilles via et konfigurasjons-GUI.

Features

Se ChangeLog for kronologisk liste over features som er lagt til og andre endringer.

 • Gjør linker til Youtube-videoer om til videoavspillere i foruminnlegg.
 • Gjør linker til tweets om til tweetene direkte i foruminnlegg.
 • Gjør linker til Instagram-poster om til Instagram-postene direkte i foruminnlegg.
 • Legger til videoavspiller der det linkes til Streamable.
 • Lar deg filtrere bort brukere fra forumet eller fra enkelttråder.
 • Lar deg filtrere bort uinteressante forumtråder.
 • Lar deg skjule brukerenes signaturer i forumpostene.
 • Lar deg bokmerke innlegg du vil gå tilbake til senere.
 • Lar seg poste innlegg direkte fra forum-tråd-sidene, med forenklet utiklipping av sitater.
 • Fjerner redundante deler av side-titlene så en kompakt rekke med browser-tabs lettere identifiseres.
 • Endrer tekst-highlight-farge ved forum-søk.
 • Gir mer tydelig varsel om man har uleste private meldinger.
 • Legger på ukedag i kampoversiktene.
 • Fargelegger resultatene (seier/uavgjort/tap) i kampoversiktene.
 • Tracker og varsler om brukere endrer brukernavn.
 • Optimaliserer browserens side-innlasting.
 • Endrer forumtråd-linker så de sender deg til de nye innleggene istedenfor starten av tråden.
 • Farvelegger de forumpostene du ikke har lest før med egen bakgrunnsfarve.
 • På sider hvor man oppretter eller redigerer innlegg/tråder vil tekstboksen vokse i takt med innholdet.
 • Optimaliserer poll-innlegging, og lar deg lagre 3 poll-oppsett for gjenbruk senere.
 • Man kan trykke hurtigtast Ctrl-Enter for å legge inn innlegg uten å klikke med mus e.l.
 • Forumlister og diskusjonstråder kan navigeres med tastaturet. (hjkl + (r)eply, (q)uote, ++)
 • Feltene man vanligvis ønsker å starte i blir fokusert på sider hvor man legger inn innlegg.
 • Legger til en rute for brukertips.

Viktige punkter for å bruke/utvikle utvidelsen

Må utvides etterhvert som prosjektet utvikles.

 • Husk å kjøre
npm install

når du har hentet ned fra github (glemmer dette litt for ofte, Rune anm.)

 • For å bygge en ferdig extension:
npm run build
 • For å kjøre "watch mode" der extension blir bygget og oppdatert etterhvert som man gjør endringer:
npm run watch

eller Ctrl + Shift + B i VS Code.

 • Laste inn extension i Chrome: last inn dist/ som en upakket utvidelse.
 • Laste inn extension i Firefox: cd inn i dist/ etter bygging og kjør web-ext run.
You can’t perform that action at this time.