Skip to content
Vesta40
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving

Het ruimtelijk energiemodel Vesta berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de periode van 2010 tot 2050. Daarnaast kan het model de effecten berekenen van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen voor warmtelevering in termen van vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten.

Installatie-instructies en modeldocumentatie

Zie de Wiki in GitHub voor de installatie-instructies van het model. In de Wiki wordt ook de algemene werking en besturing van het model uitgelegd. Ga hiervoor naar de volgende link: https://github.com/RuudvandenWijngaart/VestaDV/wiki. Voor een gedetailleerde uitleg over de rekenregels van het model, zie het Funtioneel Ontwerp. Het Funtioneel Ontwerp kan je vinden in de 'doc'-folder van het model.

Eigendom en gebruik

Het Vesta model is eigendom van het Planbureau voor de Leefomgeving. Gebruik is voor eigen risico, PBL is niet aansprakelijk voor gebruik door derden, er wordt geen garantie gegeven noch op software noch op data, kentallen en gegevens. Voor gebruiksvoorwaarden, zie licentie (License).

Vraag vanuit het Vesta team

Voordat u aan de slag gaat met Vesta, willen we u vragen om wat eenvoudige gegevens ter informatie te versturen naar het Vesta team. De reden dat we dit vragen is dat we vanuit GitHub geen informatie krijgen wie het model allemaal downloaden. Om toch een idee te krijgen wat betreft de toepassing van Vesta vragen we u daarom de volgende gegevens door te sturen naar Info-Vesta@pbl.nl:

  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie/bedrijf
  • Korte beschrijving van het doel waarvoor u Vesta wil gebruiken Dit is geheel vrijblijvend, maar u zou ons er wel mee helpen.

Links:

You can’t perform that action at this time.