No description, website, or topics provided.
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE.txt
README.md
copyright-campaign.js
index.html

README.md

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kampanja

Esimerkkisivu: http://sc5.github.com/copyright-campaign/

Osallistu kampanjaan lisäämällä seuraava koodi sivullesi:

<script type="text/javascript" src="http://sc5.github.com/copyright-campaign/copyright-campaign.js" charset="UTF-8"></script>
<script>
copyrightCampaign();
</script>

Voit halutessasi kustomoida widgetin toimintaa parametreilla:

<script type="text/javascript" src="http://sc5.github.com/copyright-campaign/copyright-campaign.js" charset="UTF-8"></script>
<script>
copyrightCampaign({ onCampaignDayOnly: true,
          showOnlyOnce: true,
          title: 'Järkeä<br>tekijänoikeuslakiin?',
          bigText: 'Allekirjoita <a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/70">kansalaisaloite kohtuullisemman tekijänoikeuslain puolesta</a>.',
          smallText: 'Katso myös: <a href="#">Internetin musta päivä 23.4.</a>'});
</script>

Jos muutat tekstejä, testaa että layout pysyy ehjänä.