New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Anmäl dig här till GrillCon 2016 Höst #15

Closed
mosbth opened this Issue Sep 5, 2016 · 14 comments

Comments

Projects
None yet
@mosbth
Copy link
Member

mosbth commented Sep 5, 2016

Årets anmälan är nu öppen på GitHub och Facebook.

Om oklarhet finnes, hur man anmälan gör på GitHub, så kika i #2.

@mosbth mosbth self-assigned this Sep 5, 2016

@mosbth mosbth added this to the GrillCon 2016 Höst milestone Sep 5, 2016

@mosbth

This comment has been minimized.

Copy link
Member

mosbth commented Sep 5, 2016

Jag kommer. Men min anmälan räknas inte som att vara först. Tvåan vinner (lew fick en serpentin för sin vinst).

@lewenhagen

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

lewenhagen commented Sep 5, 2016

kommer (vann jag då?)

@litemerafrukt

This comment has been minimized.

Copy link

litemerafrukt commented Sep 5, 2016

Jag kommer!

1 similar comment
@forssell

This comment has been minimized.

Copy link

forssell commented Sep 6, 2016

Jag kommer!

@Stain1

This comment has been minimized.

Copy link

Stain1 commented Sep 6, 2016

Hej, jag kommer

@Murquen

This comment has been minimized.

Copy link

Murquen commented Sep 7, 2016

Jag kommer

1 similar comment
@emilfolino

This comment has been minimized.

Copy link

emilfolino commented Sep 7, 2016

Jag kommer

@Schanihbg

This comment has been minimized.

Copy link

Schanihbg commented Sep 7, 2016

Grilla saker!

@pansar

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

pansar commented Sep 7, 2016

Jag kanske kommer. Ska kolla schema och grejer. Köp mycket noblesse för säkerhets skull. Skulla jag inte kunna komma loss så går det bra att skicka några lådor med wasa.

@Luna0x34

This comment has been minimized.

Copy link

Luna0x34 commented Sep 11, 2016

Jag kommer också!

@AndreasArne

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

AndreasArne commented Sep 12, 2016

Så klart man kommer!

@DennisSkoko

This comment has been minimized.

Copy link

DennisSkoko commented Sep 13, 2016

kommer =)

@Vandannh

This comment has been minimized.

Copy link

Vandannh commented Sep 13, 2016

Jag kommer!

@Makaronen

This comment has been minimized.

Copy link

Makaronen commented Sep 15, 2016

Jag kommer

@mosbth mosbth closed this Feb 16, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment