Skip to content
Mapa vytvořená po vzoru Bloku 4 na kolejích Strahov. Vytvořeno by @václavLukeš
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
mapa
prtscrn
LICENSE
README.md

README.md

CS-1.6-Silicon-Hill-Blok-4-mapa

Mapa vytvořená po vzoru Bloku 4 na kolejích Strahov. Vytvořeno by @VáclavLukeš

Platné pro CS 1.6 z Kotelna.cz "cs16full_v43g_cskocz.exe" (automatická instalace)

Obsah (= ne samotnou složku) složky "mapa" překopírovat do adresáře se hrou

nejčastěji Disk C => (Program Files) => Counter-Strike 1.6 => cstrike => maps

Přejeme příjemnou zábavu :D :D

komentáře ke zlepšení a poděkování pište na sherna@siliconhill.cz

You can’t perform that action at this time.