Aranjament de tastatură "Romanian - Programmers" pentru Mac OS X / macOS
Shell Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Despre

Aranjament de tastatură "Romanian - Programmers" pentru Mac OS X / macOS. Proiect implementat folosind Ukelele conform SR 13392:2004.

Pe scurt:

  • ALT + aă
  • ALT + qâ
  • ALT + iî
  • ALT + sș
  • ALT + tț

Extensie non-standard:

Imaginea de ansamblu a aranjamentului:

romanian-programmers-full

Aranjamentul implicit fără a apăsa taste de modificare:

romanian-programmers-default

Aranjamentul cu tasta de modificare ALT:

romanian-programmers-alt-modifier

Implementarea este completă, însă prezintă următoarea deficiență: ambele taste ALT (option) au rolul de AltGr. AltGr este interpretată drept CTRL + ALT, dacă această tastă există. Apple nu are AltGr pe tastaturile proprii. Combinațiile s-ar complica într-un mod inutil pentru aproduce același rezultat. Din moment ce din punct de vedere hardware, tastele sunt identice, rightOption în loc de anyOption nu se poate folosi. Această deficiență nu poate fi rezolvată pentru o tastatură Apple.

Instalare / Actualizare

curl --silent --location --max-redirs 10 https://raw.githubusercontent.com/SaltwaterC/romanian-programmers-mac/master/install.sh --output "/tmp/rpm-install.sh" && bash "/tmp/rpm-install.sh" && rm -f "/tmp/rpm-install.sh"

Atenție!

  • la instalare trebuie activat din:
  • System Preferences > Language & Text > Input Sources > Romanian - Programmers (OS X 10.8).
  • System Preferences > Keyboard > Input Sources > [+] > Others > Romanian - Programmers (OS X/macOS 10.9+).
  • la actualizare este nevoie de un logout + login pentru ca schimbările să fie vizibile. În cazul lui OS X/macOS 10.9+, s-ar putea să fie nevoie de reactivare dacă se execută o actualizare.
  • scriptul de instalare invocă sudo pentru a putea executa acțiunie dorite. Dacă securitatea este o problemă, este recomandată clonarea acestui depozit, urmată de o instalare manuală, sau de o instalare locală (./install.sh local) după ce scriptul de instalare este inspectat.