Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Data-Analyse-met-Jupyter

Een Data Analyse Tutorial met Jupyter voor Beginners.

Om deze tutorial te kunnen volgen heb je Jupyter Notebook nodig. Daarnaast heb je ook de volgende libraries nodig:

  • numpy
  • pandas
  • matplotlib
  • seaborn

Heb je Jupyter Notebook en deze libraries nog niet dan kun je bijvoorbeeld via https://www.anaconda.com/distribution/ het Anaconda pakket voor Data Science downloaden.

Voor een basis tutorial voor het werken met Jupyter, kijk bijvoorbeeld eens hier: https://www.youtube.com/watch?v=jZ952vChhuI

Kopieer de folder naar je systeem en open Data Analyse met Jupyter.ipynb om te beginnen.

Succes!

About

Een tutorial voor Data Analyse met Jupyter Notebook voor beginners

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published