Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Bug in Sprint Planning: verspreking en hervatting nog te horen #1

Closed
sjoerdly opened this issue Dec 22, 2020 · 3 comments
Closed

Bug in Sprint Planning: verspreking en hervatting nog te horen #1

sjoerdly opened this issue Dec 22, 2020 · 3 comments
Assignees
Labels
bug Something isn't working

Comments

@sjoerdly
Copy link
Member

sjoerdly commented Dec 22, 2020

Via de mail binnengekregen:

Hallo Sjoerd,

Complimenten voor de audio versie van de Nederlandse Scrum guide. Rustige en duidelijke stem.

Waarschujnlijk heb je hem al eerder toegestuurd gekregen, maar voor de zekerheid. In deel 3 hoorde ik rond 5:10 nog een stukje dat door de edit geglipt is.

Met vriendelijke groet,

S___ de K_____

Hier moet even iets weggeknipt worden.

@sjoerdly sjoerdly self-assigned this Dec 22, 2020
@sjoerdly sjoerdly added the bug Something isn't working label Dec 22, 2020
@sjoerdly
Copy link
Member Author

Zowel in de volledige render als in de podcast aanpassen...

@sjoerdly sjoerdly added this to In progress in Scrum Guide 2020 NL Audio Dec 22, 2020
@sjoerdly
Copy link
Member Author

Aangepast in het project en de losse delen opnieuw gerenderd met _fix in de bestandnaam.

@sjoerdly
Copy link
Member Author

Alle renders nabewerkt op metadata (album art, titels gelijktrekken en ken & jeff als 'composer' erin)

@sjoerdly sjoerdly moved this from In progress to Done in Scrum Guide 2020 NL Audio Dec 22, 2020
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
bug Something isn't working
Development

No branches or pull requests

1 participant