Transfer data from Moves (https://www.moves-app.com/) to Taltioni (http://www.taltioni.fi/en)
Java
Permalink
Failed to load latest commit information.
.settings
WebContent
build
src
.classpath
.gitignore
.project
Apps4Finland.jpg
LICENSE.md
Moves2Taltioni.ppt
README.md

README.md

moves2taltioni

Transfer data from Moves to Taltioni

Please note that a REST API is also in the works for Taltioni! You might like that one better than the SOAP API used in this example. Please check it out at https://rest.taltioni.fi/Help

Instructions for getting started below (in Finnish).

Asennusohjeet:

  • Tuo projekti Eclipseen (valikosta File -> Import... -> General / Existing Projects into Workspace).

  • Kun projekti tuotu, käännä se. Valitse projekti, sitten valikosta Project -> Clean... -> (o) Clean projects selected below ja [v] Moves2Taltioni. Alla vielä [v] Start build immediately ja (o) Build only the selected projects.

  • Kun projekti käännetty, voidaan ajaa se. Navigaattorissa Java Resources / src / com.sensotrend.servlet / MovesAuthenticationServlet.java. Valikosta Run -> Run as -> Run on Server.

  • Jos konfiguraatiota ei ole vielä valittu, aukeaa valikko, jossa saa konfiguroida. "Manually define a new server." Valittuna on Basic -> J2EE Preview. Vaihda Apache -> Tomcat v7.0. Palvelin saa olla localhost. Lisäksi valitse "Always use this server when running this project". Next -> Jos koneelle on jo Tomcat asennettu, saat selata asennuspolun laatikkoon Tomcat installation directory:. Muussa tapauksessa Download and Install. Next -> Seuraavaksi raahataan 'Moves2Taltioni' oikealle, jos ei ole jo. Ja ei kun menoksi.

  • Tomcatin asennusprosessi luo oheistuotteenaan Servers-hakemiston workspaceen.

  • Palomuuri saattaa varmistaa javan ajelun asianmukaisuutta. Salli. Vaikka myös julkisissa verkoissa.

  • Eclipsen sisään pitäisi käynnistyä selain, joka koittaa yhteyttä osoitteeseen http://localhost:8080/Moves2Taltioni/Taltioni. Tuolta lähdetään ensin edelleenohjauksella Taltioniin tunnistautumaan. Valitse Fujitsu Testi TUPAS, pääset syöttämään henkilötiedot, luomaan uuden Taltioni-tilin (ellei kyseisellä käyttäjällä sellaista Taltionin asiakastesti-ympäristössä jo ole) ja sen jälkeen vielä liittämään palvelun käyttäjälle.

    Prosessin jälkeen päästään kytkemään Moves-palvelu. Onnistuneen liitoksen jälkeen esiin tulee sivu, jossa olevan linkin kautta voi siirtää Moves-sovelluksen tiedot Taltioni-tilille.

  • Jotta SOAP-kutsut Taltionin testipalveluun toimisivat, pitää hakea selaimella varmenne osoitteesta https://asiakastestipalvelut.taltioni.fi:9443/Taltioni ja tallentaa se luotettuihin varmenteisiin (keytool -import -v -trustcacerts -alias taltioni -file c:\Users*user*\Desktop\asiakastestipalvelut.taltioni.fi.crt -keystore "c:\Program Files\Java\jre7\lib\security\cacerts" -keypass changeit -storepass changeit Ja tuon jälkeen pitää vielä varmistaa, että Tomcat (tai Eclipse) oikeasti käyttää tuota JRE-asennusta.