No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Datafordeler
.gitignore
Dagi_wfs.qgs
Dagi_wms.qgs
Hoejdemodel.qgs
LICENSE
README.md
Skaermkort.qgs
about.html
stednavne_datafordeler_modi.qlr
stednavne_wfs.qgs
stednavne_wfs_vs2.qgs
stednavne_wfs_vs3.qgs
stednavne_wfs_vs4.qgs
themes.json

README.md

qgis-dfd-knap

Plugin til QGIS som gør det nemmere at tilføje services fra Datafordeleren. Koden til dette plugin er baseret på koden fra Kortforsyningspluginet.

##Hent pluginet fra QGIS' officielle repository Pluginet vil snart kunne hentes fra QGIS' officielle plugin repository.

##Hent pluginet fra GitHub Koden til pluginet (dvs. koden i mappen 'Datafordeler') skal ligge i /.qgis2/python/plugins for automatisk at blive vist i QGIS. Hvis pluginet hentes fra GitHub, kan man med fordel symlinke fra sit git repo til ~/.qgis2/python/plugins. ln -s ~/Code/qgis-dfd-knappen/Datafordeler ~/.qgis2/python/plugins