Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Datafordeler

Plugin til QGIS som gør det nemmere at tilføje services fra Datafordeleren. Koden til dette plugin er baseret på koden fra Kortforsyningspluginet.

Skærmdump

Bemærk, at Septima stiller pluginet frit og gratis til rådighed i det håb, at det kan være til nytte. Vi kan desværre ikke tilbyde gratis support.

Installation

Pluginet installeres gennem QGIS´ plugin manager ved at søge på Datafordeler.

Første gang du bruger pluginet

Pluginet kræver en tjenestebruger til Datafordeleren. For at kunne oprette en tjenestebruger skal du først oprette en webbruger, derefter kan der oprettes en tjenestebruger under denne webbruger. Læs mere på Datafordelerens dokumentation.

I QGIS konfigurerer du pluginet med brugernavn og password således:

  • Søg efter 'Datafordeler' i Locator-feltet (dvs. søgefelter i nederste venstre hjørne af QGIS), og klik på 'Datafordeler (Muligheder)'/'Datafordeler (Settings)', herved åbnes en dialog
  • I denne dialog indtastes tjenestebrugernavn og adgangskode til tjenestebrugeren
  • Klik 'OK'

About

QGIS plugin som gør det let at få vist tjenester fra Datafordeleren

Resources

License

Packages

No packages published