QGIS plugin with a search box which enables the user to quickly zoom to named places in Denmark
Python Makefile Batchfile Shell
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src/geosearch_dk
.gitignore
README.md
publish_local.bat

README.md

Geosearch DK

QGIS plugin med en søgebox, som tillader brugeren lynhurtigt at zoome til navngivne steder i Danmark.

Pluginet er udviklet af Septima, som har frigivet det under Open Source licensen GPL3.

Installation

Pluginet er tilgængeligt fra QGIS' officielle plugin repository, dermed finder QGIS selv en kompatibel version af pluginet, og du får automatisk besked, når der kommer nye versioner af pluginet.

Uanset installationsmetoden kræver pluginet et fungerende login til Kortforsyningen.dk.

Pluginet installerer en søgebox, der som udgangspunkt lægger sig oven for kortvinduet. Panelet kan f.eks. flyttes, så det ligger oven for lagkontrollen i stedet. På denne placering fylder det ikke så meget, men er stadig let tilgængeligt.

Opdatering

Nye versioner af pluginet udstilles via QGIS' officielle plugin repository. I Plugin Manageren vil opdateringer fremgå under punktet Upgradeable. Automatisk advisering om opgraderbare plugins kan aktiveres under Settings i Plugin Manageren.

Indstillinger

Følgende instilllinger kan foretages i pluginets indstillingsdialog (Klik Plugins -> Geosearch DK -> Indstillinger):

  • Brugernavn og password til Kortforsyningen (Opret bruger her)
  • Kommunefilter. Indtast et eller flere kommunenumre adskilt af komma. Der vises nu kun søgeresultater fra de listede kommuner.

Ny funktionalitet

Der er allerede en række forslag til forbedringer i projektets Issuetracker.

Har du en idé til en forbedring eller har du måske opdaget en bug i pluginet, så vil Septima med glæde tilbyde sin bistand.

Du kan registrere din idé eller bug i projektets Issuetracker. Her kan du også se eksistrende registreringer af idéer og bugs.