Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

Geosearch DK

QGIS plugin med en søgebox, som tillader brugeren lynhurtigt at zoome til navngivne steder i Danmark.

Pluginet er udviklet af Septima, som har frigivet det under Open Source licensen GPL3.

Installation

Pluginet er tilgængeligt fra QGIS' officielle plugin repository, dermed finder QGIS selv en kompatibel version af pluginet, og du får automatisk besked, når der kommer nye versioner af pluginet.

Pluginet installerer en søgebox, der som udgangspunkt lægger sig oven for kortvinduet. Panelet kan f.eks. flyttes, så det ligger oven for lagkontrollen i stedet. På denne placering fylder det ikke så meget, men er stadig let tilgængeligt.

Pluginet distribueres med et fungerende token til Kortforsyningen. Det er muligt at angive sit eget token.

Opdatering

Nye versioner af pluginet udstilles via QGIS' officielle plugin repository. I Plugin Manageren vil opdateringer fremgå under punktet Upgradeable. Automatisk advisering om opgraderbare plugins kan aktiveres under Settings i Plugin Manageren.

Indstillinger

Følgende instilllinger kan foretages i pluginets indstillingsdialog (Klik Indstillinger -> Generelle Indstillinger -> Geosearch DK):

  • Token til Kortforsyningen (Opret bruger her og opret derefter et token på "Min side")
  • Kommunefilter. Indtast et eller flere kommunenumre adskilt af komma. Der vises nu kun søgeresultater fra de listede kommuner.
  • Typefilter. Vis kun søgeresultater af bestemte typer. Feks adresser, matrikelnumre, stednavne etc.

Ny funktionalitet

Der er allerede en række forslag til forbedringer i projektets Issuetracker.

Har du en idé til en forbedring eller har du måske opdaget en bug i pluginet, så vil Septima med glæde tilbyde sin bistand.

Du kan registrere din idé eller bug i projektets Issuetracker. Her kan du også se eksistrende registreringer af idéer og bugs.

About

QGIS plugin with a search box which enables the user to quickly zoom to named places in Denmark

Resources

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.