Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
s4-adresse-hgf-matrikel-plugin.xml
s4-adresse-plugin.xml
s4-buttons-spatialMapTools-plugin.xml
s4-cvr-virk-plugin.xml
s4-details-adresse-tinglysninger.xml
s4-details-dawa-dagi-plugin.xml
s4-details-dawa-dagi.links-plugin.xml
s4-details-dawa-planer-plugin.xml
s4-details-guides-plugin.xml
s4-details-help-plugin.xml
s4-details-nearest-plugin.xml
s4-details-s4index-plugin.xml
s4-details-spatialquery-plugin.xml
s4-details-themes-related-plugin.xml
s4-details-themes-tools-plugin.xml
s4-details-themesForIndex-plugin.xml
s4-dkPlan-plugin.xml
s4-eknap-plugin.xml
s4-matrikel-plugin.xml
s4-odeum-plugin.xml
s4-planSystem-plugin.xml
s4-plugin-all.xml
s4-plugin-dk-all.xml
s4-requires.xml
s4-search-coordinate-plugin-details.xml
s4-search-coordinate-plugin.xml
s4-soeg-egne-vejmidter-plugin.xml
s4-vis-dawa-vejmidter-plugin.xml
s4-vis-egne-vejmidter-plugin.xml
s4ApiDemo.xml

README.md

S4 - Septima Search for SpatialSuite

Tools included in s4

Please read the general installation instructions before reading this

The main tool:

Tools relevant for Denmark only:

Tools using the details view function:

API documentation:

s4-plugin-dk-all (s4-plugin-all)

The main tool.
Customize the tool and include to enable search in Spatial Map.

Please include this tool before any other s4 tool

<tool dir="custom" name="s4-plugin-dk-all" />

S4 ships with two versions of the tool:

 • s4-plugin-dk-all includes searchers only relevant in Denmark
 • s4-plugin-all is used outside of Denmark

s4-buttons-spatialMapTools-plugin

This tools creates icons for Spatial Map functions (Info and print).

Must be included.

<tool module="s4" name="s4-buttons-spatialMapTools-plugin" />

s4-matrikel-plugin

Only relevant in Denmark
Viser ikoner med links til BBR, SKAT og jordforureningsattest fra DAI for matrikler
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-matrikel-plugin" />

s4-adresse-plugin

Only relevant in Denmark
Viser ikoner med links til BBR, SKAT og jordforureningsattest fra DAI for adresse fra Dawa
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-adresse-plugin" />

s4-adresse-hgf-matrikel-plugin

Only relevant in Denmark
Viser ikoner med links til BBR, SKAT, jordforureningsattest fra DAI samt Hvad gælder for matriklen for adresse fra Dawa
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-adresse-hgf-matrikel-plugin" />

s4-soeg-egne-vejmidter-plugin

Only relevant in Denmark
Dette er et tool, som understøtter søgning i egne vejmidter. Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-soeg-egne-vejmidter-plugin" />

Forbered en datasource ds_s4_vejmidte:

s4-soeg-egne-vejmidter-plugin forventer, at der findes en datasource, som hedder ds_s4_vejmidte med følgende command:

 • read_search, som bliver kaldt med to parametre; [query] og [limit]. Skal returnere felterne heading og shape_wkt for veje uden husnumre. Returnér max [limit] veje.

Eksempel:
Dette er den datasource, bruges i Silkeborg.

<datasource endpoint="s4_vejmidte" name="ds_s4_vejmidte">
	<!-- https://github.com/Septima/spatialsuite-s4/wiki/Datasource-Searcher -->
    <table geometrycolumn="geom" name="testdata.vejmidte_aggregeret" pkcolumn="gid"/>
	<sql command="read_search">select vejnavn as heading, st_astext(geom) as shape_wkt
		from	testdata.vejmidte_aggregeret
		where	vejnavn ilike '[query]%'
				and adresselos is null
		order	by vejnavn
		limit [limit];
	</sql>
</datasource>    

Silkeborg skriver:
Vejmidtedata er genereret ud fra FOT Vejmidte brudt hvor GST har lagt CPR-Vejkode på de fleste vejmidter (der er stumper af småveje der ikke er med). Vi har lavet et script i databasen, der aggregerer geometrien på baggrund af vejkoden og sætter attributten adresselos ved at teste vejkoden op i mod vores BBR-adressetabel. Dette script kører en gang i døgnet, så rettelser i vejmidten og test mod adresserne altid er ajour. Scriptet deler vi selvfølgeligt gerne, men det virker jo kun i SQL server.

s4-vis-egne-vejmidter-plugin

Only relevant in Denmark
Dette er et tool, som understøtter visning af vejgeometri når en vej er valgt i geosearch. Se https://github.com/Septima/spatialsuite-s4/issues/45.
OBS: Dawa-searcheren kan vise vejmidter fra dawa, hvis du istedet bruger toolet s4-vis-dawa-vejmidter-plugin
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-vis-egne-vejmidter-plugin" />

Forbered en datasource ds_s4_vejmidte:

s4-vejmidter-plugin forventer, at der findes en datasource, som hedder ds_s4_vejmidte med følgende command:

 • read_geometry, som bliver kaldt med parameteren [vejkode]. Skal returnere shape_wkt for vej.

Eksempel:
Dette er den datasource, bruges i Silkeborg.

<datasource endpoint="s4_vejmidte" name="ds_s4_vejmidte">
  <!-- https://github.com/Septima/spatialsuite-s4/wiki/Datasource-Searcher -->
    <table geometrycolumn="geom" name="testdata.vejmidte_aggregeret" pkcolumn="gid"/>
  <sql command="read_geometry">select st_astext(geom) as shape_wkt
    from  testdata.vejmidte_aggregeret
    where  cprvejkode = [vejkode];
  </sql>
</datasource>    

Silkeborg skriver:
Vejmidtedata er genereret ud fra FOT Vejmidte brudt hvor GST har lagt CPR-Vejkode på de fleste vejmidter (der er stumper af småveje der ikke er med). Vi har lavet et script i databasen, der aggregerer geometrien på baggrund af vejkoden og sætter attributten adresselos ved at teste vejkoden op i mod vores BBR-adressetabel. Dette script kører en gang i døgnet, så rettelser i vejmidten og test mod adresserne altid er ajour. Scriptet deler vi selvfølgeligt gerne, men det virker jo kun i SQL server.

4-vis-dawa-vejmidter-plugin

Only relevant in Denmark
Viser vejmidter fra dawa når en vej er valgt

<tool module="s4" name="4-vis-dawa-vejmidter-plugin" />

s4-eknap-plugin

Only relevant in Denmark
Viser et E-Knap ikon for adresser og matrikler returneret fra geosearch, samt for virksomheder returneret fra cvr-søgeren.
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-eknap-plugin" />

Hvis du ønsker E-Knap for andre typer søgeresultater skal du kopiere toolet til tools/custom, tilpasse det, samt inkludere det i profil:
Inkludér i profil:

<tool dir="custom" name="s4-eknap-plugin" />

For tilføje E-Knap for resultater fra dit lokale indeks skal du sætte target til entalsformen af den presentation, der bruges i indekset. Eksempel:

_s4CustomButtons.push({"buttonText": "Vis ejeroplysninger for skolen", "buttonImage": _s4eKnapUri, "callBack": s4DoEKnap, "searcher": "indexsearcher", "target": "skole"});

hvor ordet "skole" korresponderer med text.value i presentation:

<text name="overskrift" value="Skole" plural="Skoler"/>

s4-cvr-virk-plugin

Only relevant in Denmark

Link til cvr-info på virk.dk.

<tool module="s4" name="s4-cvr-virk-plugin" />

s4-planSystem-plugin

Only relevant in Denmark
Viser ikon med link til plansystemets pdf for lokalplaner
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-planSystem-plugin" />

s4-odeum-plugin

Only relevant in Denmark
Viser ikon med link til ODEUM for lokalplaner. (Du viderestilles til Plansystem.dk, hvis Odeum ikke har lokalplanen)
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-odeum-plugin" />

Sæt følgende parameter for at pluginnet virker:

<param name="s4.odeumClientName">odeumClientName</param>

, hvor odeumClientName er den del af urlen som bruges i ODEUM til din kommune. For url'en http://plandk2.mapcentia.com/apps/custom/planurl/public/index.php/api/v1/url/__horsens__/lokalplaner.lpplandk2_join/xxx er det horsens.

s4-dkPlan-plugin

Only relevant in Denmark
Viser ikon med link til Niras' DKplan for lokalplaner. (OBS: Linket anvender plannr så hvis du klikker på en plan i en anden kommune så vises din plan med det plannr.)
Inkludér i profil:

<tool module="s4" name="s4-dkPlan-plugin" />

Sæt følgende parameter for at pluginnet virker:

<param name="s4.dkPlanClientName">dkPlanClientName</param>

, hvor dkPlanClientName er den del af urlen som bruges i din kommune. For url'en http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=xxx er det silkeborglokalplaner.

s4ApiDemo

Tool which demonstrates the use of the S4 API. It's shown how you attach custom searchers to s4 and how you can listen to onSelect events. Read more about the API [https://github.com/Septima/spatialsuite-s4/wiki/S4-API]

s4-details-nearest-plugin

For an address; show the nearest three features of each type in your s4 index.

To customize, copy to tools/custom and follow the instructions in the Customize HERE sections.

Include in profile:

<tool module="s4" name="s4-details-nearest-plugin" />

s4-details-spatialquery-plugin

Perform a standard Spatial Suite spatial query against your local datasources.

Include in profile:

<tool module="s4" name="s4-details-spatialquery-plugin" />

To customize, copy to tools/custom and follow the instructions in the Customize HERE sections.

  var s4SqSearcher = new Septima.Search.SqSearcher({
    //Customize HERE
    layers: "theme_skole theme_park",
    profile: cbKort.getProfile(),
    profileQuery: 'info',
    buffer: 0,
    sessionId: cbKort.getSessionId(),
    allowDetails: true,
    onSelect: s4Hit       
  });

Include in profile:

<tool dir="custom" name="s4-details-spatialquery-plugin" />

s4-details-themesForIndex-plugin

Show relevant themes for features from the s4 index.

Include in profile:

<tool module="s4" name="s4-details-themesForIndex-plugin" />

s4-details-s4index-plugin

Show all columns from presentations used to build the s4 index.

Include in profile:

<tool module="s4" name="s4-details-s4index-plugin" />

s4-details-dawa-planer-plugin

Only relevant in Denmark.

Vis vedtaget lokalplan for adressen.

Inkludér in profil:

<tool module="s4" name="s4-details-dawa-planer-plugin" />

s4-details-dawa-dagi-plugin

Only relevant in Denmark.

Vis DAGI-information for adresse.

Inkludér in profil:

<tool module="s4" name="s4-details-dawa-dagi-plugin" />

s4-details-adresse-tinglysninger

Vis Link til Tingbogen for en adresse.

Inkludér in profil:

<tool module="s4" name="s4-details-adresse-tinglysninger" />

s4-details-themes-related-plugin

Show other themes belonging to the themegroup

Include in profile:

<tool dir="custom" name="s4-details-themes-related-plugin" />

s4-details-themes-tools-plugin

Show tools (transparency, meetadat, copyright etc) for a theme.

Include in profile:

<tool dir="custom" name="s4-details-themes-tools-plugin" />

s4-details-guides-plugin

Let your users search and discover your Spatial Map guides.

Copy the tool to tools/custom.

Include in profile:

<tool dir="custom" name="s4-details-guides-plugin" />

s4-details-help-plugin

Let your users search and the built-in Spatial Map on-line help

Include in profile:

<tool module="s4" name="s4-details-help-plugin" />