Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS - C Sharp

Klient C Sharp do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

		using System;
		using System.Collections.Generic;
		using System.Diagnostics;
		using Newtonsoft.Json;
		using serwersms;
		using System.Web;
		using System.IO;
		using System.Xml;
    
		namespace example
		{
			class example
			{
				public static void Main(string[] args)
				{
					try{
    		  
						var serwerssms = new SerwerSMS("username","password");
						var data = new Dictionary<string, string>();
						data.Add("test" , "0" );
						serwerssms.format = "json";
						var response = serwerssms.senders.index(data).ToString();
						/*
							serwerssms.format = "xml";
							XmlDocument response = serwerssms.senders.index(data);
							XmlNodeList elemlist = response.GetElementsByTagName("message");
							string result = elemlist[0].InnerXml; 
							Console.WriteLine(result);
						*/
						Console.WriteLine(response);

					} catch (Exception e) {
						Console.WriteLine(e.Message);
					}
					Console.ReadKey(true);
				}
			}
		}

Wysyłka SMS

		try{
    		  
			var serwerssms = new SerwerSMS("username","password");
			var data = new Dictionary<string, string>();
      
			// SMS FULL
      
			String phone = "500600700";
			String text = "text";
			String sender = "INFORMACJA";
			data.Add("details" , "1" );
			var response = serwerssms.messages.sendSms(phone,text,sender,data).ToString();
			Console.WriteLine(response);
			
			// SMS ECO
			
			String phone = "500600700";
			String text = "text";
			String sender = null;
			var response = serwerssms.messages.sendSms(phone,text,sender,data).ToString();
			Console.WriteLine(response);
			
			// VOICE from text
			
			String phone = "500600700";
			data.Add("text" , text );
			var response = serwerssms.messages.sendVoice(phone, data).ToString();
			Console.WriteLine(response);
			
			// MMS
			
			String phone = "500600700";
			data.Add("title" , "text" );
			data.Add("file_id" , "1f9e980e87" );
			var response = serwerssms.messages.sendMms(phone, data).ToString();
			Console.WriteLine(response);
			
		} catch (Exception e) {
			Console.WriteLine(e.Message);
		};

Wysyłka spersonalizowanych SMS

	try{
    		  
		var serwerssms = new SerwerSMS("username","password");
		var data = new Dictionary<string, string>();
	  
		String sender = "INFORMACJA";
		
		var item = new Dictionary<string, string>();
		item.Add("phone", "500600700");
		item.Add("text", "test");
		
		var item1 = new Dictionary<string, string>();
		
		item1.Add("phone", "500600700");
		item1.Add("text", "test2");
		
		List<Dictionary<string,string>> messages = new List <Dictionary<string, string>>();
		messages.Add(item);
		messages.Add(item1);
		
		var response = serwerssms.messages.sendPersonalized(messages,sender,data).ToString();
		Console.WriteLine(response);
			
	} catch (Exception e) {
		Console.WriteLine(e.Message);
	};

Pobieranie raportów doręczeń

	try{
    		  
		var serwerssms = new SerwerSMS("username","password");
		var data = new Dictionary<string, string>();
		data.Add("test" , "1" );
		data.Add("id","c7d505d346,4fbf1cd942");
		var response = serwerssms.messages.reports(data).ToString();
		Console.WriteLine(response);
			
	} catch (Exception e) {
		Console.WriteLine(e.Message);
	};

Pobieranie wiadomości przychodzących

	try{
    		  
		var serwerssms = new SerwerSMS("username","password");
		var data = new Dictionary<string, string>();
		data.Add("test" , "1" );
		String type = "eco";
		var response = serwerssms.messages.recived(type, data).ToString();
		Console.WriteLine(response);
			
	} catch (Exception e) {
		Console.WriteLine(e.Message);
	};

Wymagania

C# ver. 6.0

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl/

About

Klient C Sharp do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages