Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
Sep 21, 2016
Sep 21, 2016
Jan 22, 2016
May 28, 2018
Oct 14, 2016

SerwerSMS.pl JAVA Client API

Klient JAVA do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.json.*;
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.InputSource;
import SerwerSMS.*;

public class NewMain {

  public static void main(String[] args) {

    try {
    
      SerwerSMS SerwerSMSApi = new SerwerSMS("demo", "demo");
    
      HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
      options.put("test", "true");
      options.put("details", "true");

      String type = "json";
      SerwerSMSApi.setFormat(type);
      String result = SerwerSMSApi.message.sendSms("500600700", "Test message", "", options);

      if (type == "xml") {

        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(result)));
        NodeList list = document.getElementsByTagName("item");

        for (int temp = 0; temp < list.getLength(); temp++) {

          Node item = list.item(temp);
          if (item.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

            Element element = (Element) item;
            String id = element.getElementsByTagName("id").item(0).getTextContent();
            String phone = element.getElementsByTagName("phone").item(0).getTextContent();
            String status = element.getElementsByTagName("status").item(0).getTextContent();

            System.out.println(id + " - " + phone + " - " + status);
          }
        }

      } else if (type == "json") {

        JSONObject json = new JSONObject(result);
        JSONArray jsonArray = new JSONArray(json.get("items").toString());

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {

          JSONObject tmp = new JSONObject(jsonArray.get(i).toString());
          String id = tmp.get("id").toString();
          String phone = tmp.get("phone").toString();
          String status = tmp.get("status").toString();

          System.out.println(id + " - " + phone + " - " + status);
        }
      }

    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }

  }
}

Wysyłka SMS

try {

  SerwerSMS SerwerSMSApi = new SerwerSMS("demo", "demo");
  String type = "json";
  SerwerSMSApi.setFormat(type);
  
  // SMS FULL
  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("test", "true");
  options.put("details", "true");
  String result = SerwerSMSApi.message.sendSms("500600700,600700800", "Test message", "INFORMACJA", options);
  System.out.println(result);
 
  // SMS ECO
  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("test", "true");
  options.put("details", "true");
  String result = SerwerSMSApi.message.sendSms("500600700,600700800", "Test message", "", options);
  System.out.println(result);
 
  // VOICE from text
  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("test", "true");
  options.put("text", "Test message");
  options.put("details", "true");
  String result = SerwerSMSApi.message.sendVoice("500600700", options);
  System.out.println(result);
  
  // MMS
  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("test", "true");
  options.put("file_id", "82aa9f108c");
  String result = SerwerSMSApi.message.sendMms("500600700", "Title message", options);
  System.out.println(result);
 
} catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Wysyłka spersonalizowanych SMS

try {

  ArrayList<HashMap<String, String>> listMessages = new ArrayList<HashMap<String, String>>();

  // Message nr. 1
  HashMap<String, String> message = new HashMap<String, String>();
  message.put("phone", "500600700");
  message.put("text", "Test message 1");
  listMessages.add(message);

  // Message nr. 2
  message = new HashMap<String, String>();
  message.put("phone", "600700800");
  message.put("text", "Test message 2");
  listMessages.add(message);

  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("test", "true");
  options.put("details", "true");

  String result = SerwerSMSApi.message.sendPersonalized(listMessages, "", options);
  System.out.println(result);
  
} catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Pobieranie raportów doręczeń

try {

  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("id", "b7ac0db51a,0a83b5d5eb");
  String result = SerwerSMSApi.message.reports(options);
  System.out.println(result);

} catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Pobieranie wiadomości przychodzących

try {

  HashMap<String, String> options = new HashMap<String, String>();
  options.put("phone", "500600700");
  String result = SerwerSMSApi.message.recived("ndi",options);

} catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Wymagania

Java SE 8

Biblioteka do obsługi formatu JSON lub XML

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl

About

Klient JAVA do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages