Skip to content

SerwerSMSpl/serwersms-php-api-v2

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

59 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

SerwerSMS.pl PHP Client API v2

Klient PHP do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

W celu autoryzacji za pośrednictwem Tokenu API, należy wygenerować go po stronie Panelu Klienta w menu Ustawienia interfejsów → HTTPS API → Tokeny API. Format nagłówka autoryzacyjnego jest zgodna z formatem Bearer token

Wysyłka SMS

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS($token);
 
 // SMS FULL
 $result = $serwersms->messages->sendSms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'Test FULL message',
      'INFORMACJA',
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );
 
 // SMS ECO
 $result = $serwersms->messages->sendSms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'Test ECO message',
      null,
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );

 // VOICE from text
 $result = $serwersms->messages->sendVoice(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      array(
          'text' => 'Test message',
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );
 
 // MMS
 $list = $serwersms->files->index('mms');
 $result = $serwersms->messages->sendMms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'MMS Title',
      array(
          'test' => true,
          'file_id' => $list->items[0]->id,
          'details' => true
      )
 );
 
 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
 
 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }
  
} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Wysyłka spersonalizowanych SMS

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS($token);

 $messages[] = array(
   'phone' => '500600700',
   'text' => 'First message'
 );
 $messages[] = array(
   'phone' => '600700800',
   'text' => 'Second message'
 );
 
 $result = $serwersms->messages->sendPersonalized(
      $messages,
      'INFORMACJA',
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );
 
 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
 
 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }
  
} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Pobieranie raportów doręczeń

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS($token);

 // Get messages reports
 $result = $serwersms->messages->reports(array('id' => array('aca3944055')));

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'SKOLEJKOWANO: '.$sms->queued.'<br />';
  echo 'WYSŁANO: '.$sms->sent.'<br />';
  echo 'DORĘCZONO: '.$sms->delivered.'<br />';
  echo 'NADAWCA: '.$sms->sender.'<br />';
  echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Pobieranie wiadomości przychodzących

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS($token);

 // Get recived messages
 $result = $serwersms->messages->recived('ndi');

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'DATA: '.$sms->recived.'<br />';
  echo 'CZARNA LISTA: '.$sms->blacklist.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Wymagania

php >= 5.3.0

lib-curl >= 7.1

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola api: http://apiconsole.serwersms.pl

Instalacja

Instalacja przez Composera (https://getcomposer.org/):

composer require serwersms/serwersms-php-client