Klient PHP do komunikacji z API v2 SerwerSMS.pl - http://dev.serwersms.pl
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
tests
README.md
composer.json

README.md

SerwerSMS.pl PHP Client API v2

Klient PHP do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Wysyłka SMS

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 // SMS FULL
 $result = $serwersms->messages->sendSms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'Test FULL message',
      'INFORMACJA',
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );

 // SMS ECO
 $result = $serwersms->messages->sendSms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'Test ECO message',
      null,
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );

 // VOICE from text
 $result = $serwersms->messages->sendVoice(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      array(
          'text' => 'Test message',
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );

 // MMS
 $list = $serwersms->files->index('mms');
 $result = $serwersms->messages->sendMms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'MMS Title',
      array(
          'test' => true,
          'file_id' => $list->items[0]->id,
          'details' => true
      )
 );

 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Wysyłka spersonalizowanych SMS

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 $messages[] = array(
   'phone' => '500600700',
   'text' => 'First message'
 );
 $messages[] = array(
   'phone' => '600700800',
   'text' => 'Second message'
 );

 $result = $serwersms->messages->sendPersonalized(
      $messages,
      'INFORMACJA',
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );

 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Pobieranie raportów doręczeń

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 // Get messages reports
 $result = $serwersms->messages->reports(array('id' => array('aca3944055')));

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'SKOLEJKOWANO: '.$sms->queued.'<br />';
  echo 'WYSŁANO: '.$sms->sent.'<br />';
  echo 'DORĘCZONO: '.$sms->delivered.'<br />';
  echo 'NADAWCA: '.$sms->sender.'<br />';
  echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Pobieranie wiadomości przychodzących

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 // Get recived messages
 $result = $serwersms->messages->recived('ndi');

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'DATA: '.$sms->recived.'<br />';
  echo 'CZARNA LISTA: '.$sms->blacklist.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Wymagania

php >= 5.3.0

lib-curl >= 7.1

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola api: http://apiconsole.serwersms.pl

Instalacja

composer.json

{
 "require": {
    "serwersms/serwersms-php-client": "1.0.*"
 }
}