Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

SerwerSMS.pl PHP Client API v2

Klient PHP do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Wysyłka SMS

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');
 
 // SMS FULL
 $result = $serwersms->messages->sendSms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'Test FULL message',
      'INFORMACJA',
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );
 
 // SMS ECO
 $result = $serwersms->messages->sendSms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'Test ECO message',
      null,
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );

 // VOICE from text
 $result = $serwersms->messages->sendVoice(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      array(
          'text' => 'Test message',
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );
 
 // MMS
 $list = $serwersms->files->index('mms');
 $result = $serwersms->messages->sendMms(
      array(
          '+48500600700',
          '+48600700800'
      ),
      'MMS Title',
      array(
          'test' => true,
          'file_id' => $list->items[0]->id,
          'details' => true
      )
 );
 
 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
 
 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }
  
} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Wysyłka spersonalizowanych SMS

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 $messages[] = array(
   'phone' => '500600700',
   'text' => 'First message'
 );
 $messages[] = array(
   'phone' => '600700800',
   'text' => 'Second message'
 );
 
 $result = $serwersms->messages->sendPersonalized(
      $messages,
      'INFORMACJA',
      array(
          'test' => true,
          'details' => true
      )
 );
 
 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
 
 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }
  
} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Pobieranie raportów doręczeń

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 // Get messages reports
 $result = $serwersms->messages->reports(array('id' => array('aca3944055')));

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  echo 'SKOLEJKOWANO: '.$sms->queued.'<br />';
  echo 'WYSŁANO: '.$sms->sent.'<br />';
  echo 'DORĘCZONO: '.$sms->delivered.'<br />';
  echo 'NADAWCA: '.$sms->sender.'<br />';
  echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Pobieranie wiadomości przychodzących

require_once('vendor/autoload.php');

try{
 $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo');

 // Get recived messages
 $result = $serwersms->messages->recived('ndi');

 foreach($result->items as $sms){
  echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  echo 'DATA: '.$sms->recived.'<br />';
  echo 'CZARNA LISTA: '.$sms->blacklist.'<br />';
  echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
 }

} catch(Exception $e){
 echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
}

Wymagania

php >= 5.3.0

lib-curl >= 7.1

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola api: http://apiconsole.serwersms.pl

Instalacja

Instalacja przez Composera (https://getcomposer.org/):

composer require serwersms/serwersms-php-client

About

Klient PHP do komunikacji z API v2 SerwerSMS.pl - http://dev.serwersms.pl

Resources

License

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.