Klient PHP dla frameworka Symfony (ver 2,3) do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DependencyInjection
Resources/config
SerwerSMS
Tests/SerwerSMS
LICENSE
README.md
SerwerSMSBundle.php
composer.json

README.md

SerwerSMSBundle - Symfony

Klient PHP dla frameworka Symfony (ver 2,3) do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Instalacja

Instalacja odbywa się poprzez composer i dodanie do pliku composer.json poniższego kodu:

	{
    "require": {
      "serwersms/serwersmsbundle" : "dev-master"
    }
    ...
    "repositories" : [{
      "type" : "git",
        "url" : "https://github.com/SerwerSMSpl/serwersms-symfony-bundle.git"
     }],
  }

Wysyłka SMS

AppKernel.php:

	class AppKernel extends Kernel
	{
	  public function registerBundles()
	  {
	    $bundles = array(
	      ...
	      new SerwerSMS\SerwerSMSBundle\SerwerSMSBundle(),
	    );
					
	    ...
	    
	    return $bundles;
	  }
	}

config.php:

	parameters:
	  serwer_sms_username: "username"
	  serwer_sms_password: "password"
	  serwer_sms_api_url: "https://api2.serwersms.pl/"
	  serwer_sms_format: "json"

App:


	try{
	
	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
	
	 // SMS FULL
	 $result = $serwersms->messages->sendSms(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      'Test FULL message',
	      'INFORMACJA',
	      array(
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 // SMS ECO
	 $result = $serwersms->messages->sendSms(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      'Test ECO message',
	      null,
	      array(
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 // VOICE from text
	 $result = $serwersms->messages->sendVoice(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      array(
	          'text' => 'Test message',
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 // MMS
	 $list = $serwersms->files->index('mms');
	 $result = $serwersms->messages->sendMms(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      'MMS Title',
	      array(
	          'test' => true,
	          'file_id' => $list->items[0]->id,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
	 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
	
	 foreach($result->items as $sms){
	    
	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
	    echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
	    echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
	    
	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Wysyłka spersonalizowanych SMS

	try{
	
	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
	
	 $messages[] = array(
	   'phone' => '500600700',
	   'text' => 'First message'
	 );
	 $messages[] = array(
	   'phone' => '600700800',
	   'text' => 'Second message'
	 );
	
	 $result = $serwersms->messages->sendPersonalized(
	      $messages,
	      'INFORMACJA',
	      array(
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
	 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
	
	 foreach($result->items as $sms){
	 
	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
	    echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
	    echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
	    
	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Pobieranie raportów doręczeń

	try{
	
  	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
  	
  	 // Get messages reports
  	 $result = $serwersms->messages->reports(array('id' => array('aca3944055')));
  	
  	 foreach($result->items as $sms){
  	 
  	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  	    echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  	    echo 'SKOLEJKOWANO: '.$sms->queued.'<br />';
  	    echo 'WYSŁANO: '.$sms->sent.'<br />';
  	    echo 'DORĘCZONO: '.$sms->delivered.'<br />';
  	    echo 'NADAWCA: '.$sms->sender.'<br />';
  	    echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
  	    
  	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Pobieranie wiadomości przychodzących

	try{
  	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
  	
  	 // Get recived messages
  	 $result = $serwersms->messages->recived('ndi');
  	
  	 foreach($result->items as $sms){
  	 
  	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  	    echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  	    echo 'DATA: '.$sms->recived.'<br />';
  	    echo 'CZARNA LISTA: '.$sms->blacklist.'<br />';
  	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
  	    
  	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Wymagania

php >= 5.3.9

symfony >= 2.7.*

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl/