Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

SerwerSMSBundle - Symfony

Klient PHP dla frameworka Symfony (ver 2,3,4) do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Instalacja

Instalacja odbywa się poprzez composer i dodanie do pliku composer.json poniższego kodu:

	{
    "require": {
      "serwersms/serwersmsbundle" : "1.0.3"
    }
    
  }

Wysyłka SMS Symfony 4

#service.yml:

	parameters:
	  serwer_sms_username: "username"
	  serwer_sms_password: "password"
	  serwer_sms_api_url: "https://api2.serwersms.pl/"
	  serwer_sms_format: "json"
	

Controller:

  namespace App\Controller;
  use SerwerSMS\SerwerSMSBundle\SerwerSMS\SerwerSMS;
  use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
  
  class TestController extends AbstractController
  {
    public function index(SerwerSMS $serwersms)
    {
      try{
      
      	 $result = $serwersms->messages->sendSms(
    	      array(
    	          '+48500600700',
    	          '+48600700800'
    	      ),
    	      'Test FULL message',
    	      'INFORMACJA',
    	      array(
    	          'test' => true,
    	          'details' => true
    	      )
    	  );
        
        die(var_dump($result));
    
      } catch(Exception $e){
  	    echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
  	  }
    }
  }

Wysyłka SMS Symfony 2,3

AppKernel.php:

	class AppKernel extends Kernel
	{
	  public function registerBundles()
	  {
	    $bundles = array(
	      ...
	      new SerwerSMS\SerwerSMSBundle\SerwerSMSBundle(),
	    );
					
	    ...
	    
	    return $bundles;
	  }
	}

config.php:

	parameters:
	  serwer_sms_username: "username"
	  serwer_sms_password: "password"
	  serwer_sms_api_url: "https://api2.serwersms.pl/"
	  serwer_sms_format: "json"

App:

	try{
	
	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
	
	 // SMS FULL
	 $result = $serwersms->messages->sendSms(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      'Test FULL message',
	      'INFORMACJA',
	      array(
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 // SMS ECO
	 $result = $serwersms->messages->sendSms(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      'Test ECO message',
	      null,
	      array(
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 // VOICE from text
	 $result = $serwersms->messages->sendVoice(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      array(
	          'text' => 'Test message',
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 // MMS
	 $list = $serwersms->files->index('mms');
	 $result = $serwersms->messages->sendMms(
	      array(
	          '+48500600700',
	          '+48600700800'
	      ),
	      'MMS Title',
	      array(
	          'test' => true,
	          'file_id' => $list->items[0]->id,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
	 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
	
	 foreach($result->items as $sms){
	    
	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
	    echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
	    echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
	    
	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Wysyłka spersonalizowanych SMS

	try{
	
	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
	
	 $messages[] = array(
	   'phone' => '500600700',
	   'text' => 'First message'
	 );
	 $messages[] = array(
	   'phone' => '600700800',
	   'text' => 'Second message'
	 );
	
	 $result = $serwersms->messages->sendPersonalized(
	      $messages,
	      'INFORMACJA',
	      array(
	          'test' => true,
	          'details' => true
	      )
	 );
	
	 echo 'Skolejkowano: '.$result->queued.'<br />';
	 echo 'Niewysłano: '.$result->unsent.'<br />';
	
	 foreach($result->items as $sms){
	 
	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
	    echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
	    echo 'CZĘŚCI: '.$sms->parts.'<br />';
	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
	    
	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Pobieranie raportów doręczeń

	try{
	
  	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
  	
  	 // Get messages reports
  	 $result = $serwersms->messages->reports(array('id' => array('aca3944055')));
  	
  	 foreach($result->items as $sms){
  	 
  	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  	    echo 'STATUS: '.$sms->status.'<br />';
  	    echo 'SKOLEJKOWANO: '.$sms->queued.'<br />';
  	    echo 'WYSŁANO: '.$sms->sent.'<br />';
  	    echo 'DORĘCZONO: '.$sms->delivered.'<br />';
  	    echo 'NADAWCA: '.$sms->sender.'<br />';
  	    echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
  	    
  	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Pobieranie wiadomości przychodzących

	try{
  	 $serwersms = $this->get('serwer_sms');
  	
  	 // Get recived messages
  	 $result = $serwersms->messages->recived('ndi');
  	
  	 foreach($result->items as $sms){
  	 
  	    echo 'ID: '.$sms->id.'<br />';
  	    echo 'TYP: '.$sms->type.'<br />';
  	    echo 'NUMER: '.$sms->phone.'<br />';
  	    echo 'DATA: '.$sms->recived.'<br />';
  	    echo 'CZARNA LISTA: '.$sms->blacklist.'<br />';
  	    echo 'WIADOMOŚĆ: '.$sms->text.'<br />';
  	    
  	 }
	
	} catch(Exception $e){
	  echo 'ERROR: '.$e->getMessage();
	}

Wymagania

php >= 5.3.9

symfony >= 2.7.*

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl/

About

Klient PHP dla frameworka Symfony (ver 2,3,4) do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Packages

No packages published

Languages