Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 

⚠️ Zalecamy używanie nowej biblioteki

SimPay-DB-Api-PHP

Wartość zwracana przez partnera powinna zawierać tylko "OK". System SimPay uzna wtedy, że transakcja została poprawnie obsłużona i nie będzie ponawiał zapytań do serwisu partnera.

Requirements

  • PHP 5.3+

Installation

The SimPay-DB-Api-PHP can be installed using Composer.

Composer

Automatic install

composer require simpaypl/db_api_client

Manual install

Inside of composer.json specify the following:

{
  "require": {
    "simpaypl/db_api_client": "dev-master"
  }
}

Kontakt

W razie jakicholwiek pytań w implementacji , problemów, próśb o dodanie funkcjonalności zachęcamy do kontaktu poprzez:

kontakt@simpay.pl

About

Simpay API DirectBiling

Resources

Packages

No packages published

Languages