Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość zwracana przez partnera powinna zawierać tylko "OK". System SimPay uzna wtedy, że transakcja została poprawnie obsłużona i nie będzie ponawiał zapytań do serwisu partnera.

Kontakt

W razie jakicholwiek pytań w implementacji , problemów, próśb o dodanie funkcjonalności zachęcamy do kontaktu poprzez:

kontakt@simpay.pl

About

Simpay API DirectBiling

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published