Skip to content
MyBB forumunuzda açtığınız konuların ilk mesajına reklam alanları eklemenizi sağlayan bir eklenti.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
inc
README.md

README.md

MyBB 1.8 İlk Mesajda Reklam Gösterme Eklentisi

MyBB forumunuzda açtığınız konuların ilk mesajına reklam alanları eklemenizi sağlayan bir eklenti.

Eklenti Kurulumu

Eklenti dosyalarını Clone or Download adlı yeşil butona basarak indiriniz. Daha sonra indirdiğiniz dosyaları masaüstüne çıkartın ve oluşan klasörün içerisinde ki inc dosyasını sitenizin ana dizinine/root bölümüne FTP programı yardımıyla gönderin.

Daha sonra MyBB admin paneline giriş yaparak Eklenti Yönetimi bölümünden İlk Mesajda Reklam Gösterme aldı eklentiyi aktif ediniz.

Eklenti Bilgileri

Eklenti Yapımcısı: Hüseyin KÖRBALTA (Simurg)

Eklenti Sürümü: 1.0

MyBB Uyumluluğu: 1.8+

Test İçin Kullanılan MyBB Sürümü: MyBB 1.8.15

Website: https://huseyinkorbalta.com

Sürüm Güncellemeleri

  v1.0 Güncellemesi

Yararlanılan Kaynaklar

https://docs.mybb.com/1.8/development/plugins/

MCTR Geliştirici Ekibi http://mybb.com.tr

You can’t perform that action at this time.