Skip to content
MyBB forum yazılım için konularda paylaşılan dış ve iç site bağlantılarını ziyaretçilere gizlemeniz ve linkler yerine bir uyarı mesajı göstermenizi sağlar.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images/linklerigizle
inc
LICENSE
README.md

README.md

MyBB-1.8-Link-Gizleme-Eklentisi

MyBB forum yazılım için konularda paylaşılan dış ve iç site bağlantılarını ziyaretçilere gizlemeniz ve linkler yerine bir uyarı mesajı göstermenizi sağlar.

#Eklenti Kurulumu

Eklenti dosyalarını Clone or Download adlı yeşil butona basarak indiriniz. Daha sonra indirdiğiniz dosyaları masaüstüne çıkartın ve oluşan klasörün içerisinde ki inc dosyasını sitenizin ana dizinine/root bölümüne FTP programı yardımıyla gönderin.

Daha sonra MyBB admin paneline giriş yaparak Eklenti Yönetimi bölümünden Ziyaretçilere Link Gizleme aldı eklentiyi aktif ediniz.

#Eklenti Yapımcısı

Yapımcı: Hüseyin Körbalta Website: https://huseyinkorbalta.com

Sürüm Güncellemeleri

  v1.1 Güncellemesi
  • Eklenti için PluginLibrary desteği eklendi.
  • Eklentiyi diğer eklentilerden ayrı göstermek/belirtmek için eklenti iconu ve başlık rengi eklendi.
  • Eklenti açıp/kapatmak için admin paneline basit ayar eklendi.
  • Türkçe dil dosyalarında ki imla hataları giderildi.

#Yararlanılan Kaynaklar https://docs.mybb.com/1.8/development/plugins/

You can’t perform that action at this time.